Następna „pandemia” jest już zaplanowana: SARS + HIV + H5N1 (ptasia grypa)

Choroba białych włókien.Kurczaki hodowane na mięso (brojlery) widać na mięsie. Takie mięso zmienia swoją przybierają na wadze w ekstremalnie szybkim tempie, żyjąc w stłoczeniu i nędznych warunkach środowiskowych.

Z powodu uwarunkowań genetycznych cierpią na wiele chorób – niektóre z nich konsumenci mogą zaobserwować gołym okiem na mięsie sprzedawanym przez popularne supermarkety. Jedną z takich chorób jest choroba białych włókien (white striping disease).

Dowiedziono, że choroba białych włókien dotyka 50-90% kurczaków ras szybko rosnących. Są to rasy najliczniej stosowane w przemyśle mięsnym, siłą rzeczy stanowią więc najpopularniejszy wybór żywieniowy konsumentów decydujących się na zakup mięsa z kurczaka.

Przyczynę opisywanej choroby białych włókien upatruje się m.in. w zbyt szybkim przyroście masy ciała, w tym wzroście gigantycznego, nieproporcjonalnego do reszty ciała mięśnia piersiowego. Zbyt szybki rozwój mięśnia wiąże się z procesem zastępowania tkanek mięśniowych tkanką tłuszczową, którą strukturę i posiada zredukowane wartości odżywcze z powodu zwiększonej obecności tłuszczu.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki przeprowadzi- ło badanie mające na celu sprawdzenie, czy mięso z kurczaka sprzedawane w polskich su- permarketach charakteryzuje się tak wysokim poziomem występowania wady białych włó- kien, jaki sugerują opracowania naukowe.

Chorobę białych włókien zaobserwowano w 99,1% wszystkich badanych opakowań filetów z piersi kurczaka. W mięsie każdej z marek, które zbadano odnotowano obecność wady na poziomie od 97,3% do 100%. W metodologii zostały wy- szczególnione poziomy zaawansowania wady od 0 (brak widocznej wady) do 3 (bardzo za- awansowany). Poziomy 1–3 zostały zaobserwo- wane ze zbliżoną częstotliwością (każdy z nich ponad 30%), przy czym największa część file- tów (34,6%) wykazała się najwyższym możliwym stadium choroby.

 

Obecność choroby białych włókien
w zbadanych opakowaniach filetów z piersi kurczaka marek własnych

Zdjęcie:.otwarteklatki.pl
Zdjęcie:otwarteklatki.pl

CHOROBA BIAŁYCH WŁÓKIEN W MIĘSIE DROBIOWYM | RAPORT Z POLSKICH SKLEPÓW 2022