Produkt kuchenny

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach wyrobu do kontaktu z żywnością określonego poniżej.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Paleta Kuchenna 33 cm Kmt Style

Numer partii: RIF: 6409200

Kod kreskowy: 8056046092006

importer: Euro Master Import Export, S.L. C/.Villablino 20E 28947 Madrid España

kraj pochodzenia: P.R.C.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Podmiot Kuamao Trade Poland Sp. z o.o. wycofuje kwestionowany produkt z obrotu oraz rozpoczął procedurę informowania odbiorców o możliwości zwrotu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające
w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.