Wojsko może zażądać wydania samochodu.

Wojsko może zażądać wydania samochodu.Pierwsze pisma już dotarły do kierowców. Masz auto terenowe? Musisz liczyć się z możliwością otrzymania wezwania w którym będzie informacja iż musisz przekazać auto  dla wojska. Przeznaczenie pojazdu dla armii może nastąpić w przypadku wojny lub ogłoszenia mobilizacji. Wojsko Polskie właśnie rozpoczyna postępowania administracyjne wobec kierowców, którzy posiadają samochody typu SUV.

„Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Działając na podstawie art 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz 735 z późn. zm.) w związku z art. 208 i 210 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu … na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w … zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeznaczenia samochodu osobowego Dacia Duster o nr rej … będącego w posiadaniu … na rzecz … w ramach świadczeń rzeczowych, planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny” – tak zaczynają się pisma, które trafiają do posiadaczy terenówek.

Na mocy obowiązujących przepisów, a dokładniej art. 61 par. 4 kodeksu postępowania administracyjnego, armia ma prawo zabrać (a raczej wcielić w szeregi) pojazd zarówno w czasie zbrojnych, jak też pokoju. Przewidziano w zapisach również takie okoliczności jak np. zwalczanie skutków klęski żywiołowej czy „sprawdzenie gotowości bojowej jednostek”. Wcielone do wojska mogą zostać również SUVy, jak też auta ciężarowe, autobusy czy quady.

Otrzymanie wezwania do udostępnienia samochodu wiąże się z obowiązkami. Przede wszystkim właściciel po otrzymaniu pisma z decyzją o „przeznaczeniu” naszego mienia na rzecz „zabezpieczenia etatowych potrzeb mobilizacyjnych jednostki wojskowej” musi utrzymać go w należytym stanie technicznym oraz udostępnić go na żądanie wojska nawet trzy razy do roku. Celem takich działań mają być: sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych na maksymalnie 48 godzin, ćwiczenia wojskowe lub ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji na okres nie dłuższy niż 7 dni oraz związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony na 24 godziny.