Policja w Jeleniej Górze przeprowadziła akcję "Bezpieczny pieszy"

29 maja 2024 roku jeleniogórska drogówka przeprowadziła działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą “Bezpieczny pieszy”.

Akcja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i zwrócenie uwagi kierowców na ich obowiązki wobec tej grupy uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze skupili się na wykroczeniach popełnianych przez kierowców w obrębie przejść dla pieszych, takich jak wyprzedzanie na przejściu lub bezpośrednio przed nim, czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Policjanci dyscyplinowali również pieszych, którzy przechodzili na czerwonym świetle, w miejscu niedozwolonym lub wchodzili wprost pod nadjeżdżające pojazdy.

W trakcie działań zatrzymano 33 kierowców łamiących przepisy wobec pieszych oraz 13 pieszych popełniających wykroczenia. Ponadto, przebadano na zawartość alkoholu ponad 400 osób.

Celem akcji było uświadomienie zarówno pieszym, jak i kierowcom, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze.