Stan wyjątkowy w Hadze. Najazd rolników na stolicę oraz blokada autostrady A12

Według biura prasowego policji Hagi, rolnicy protestujący przeciwko polityce rządu i podróżujący do Hagi swoimi traktorami zostali zatrzymani przez policję. Burmistrz wprowadził stan wyjątkowy ze względu na obawy o zakłócenia porządku publicznego i zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Organizacje rolnicze Farmers Defence Force (FDF) i Samen voor Nederland (SvNL) planowały przeprowadzić w sobotę w Hadze demonstrację przeciwko polityce rządu dotyczącej ograniczania emisji tlenków azotu. Jednak około godziny 7 rano burmistrz Jan van Zanen wprowadził stan wyjątkowy w mieście i zabronił rolnikom wjazdu do miasta traktorami.

 

Policja informuje, że demonstranci i aktywiści, którzy próbują dostać się do miasta traktorami, są zmuszani do zawracania. Z informacji ogólnodostępnych wynika, że w Hadze zostały rozmieszczone wzmocnione siły policyjne wyposażone w armatki wodne. Ponadto do walki z protestującymi postawiono w stan gotowości, oddziały żandarmerii wojskowej.

Aasas