Jeleniogórska drogówka dba o bezpieczeństwo pieszych

W dniu 14 maja br. policjanci z jeleniogórskiej drogówki przeprowadzili akcję ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Funkcjonariusze skupili się na dyscyplinowaniu zarówno kierowców, jak i pieszych, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego.

Kierowcy pod lupą

Policjanci zwracali szczególną uwagę na wykroczenia kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść, gdzie obowiązuje zasada szczególnej ostrożności. Najczęstszym wykroczeniem okazało się przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych, za co zatrzymano aż 47 kierowców.

Piesi również popełniają błędy

Funkcjonariusze nie zapomnieli również o pieszych, którzy często lekceważą przepisy. Najczęściej popełniane przez nich wykroczenia to przechodzenie na czerwonym świetle, przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz wchodzenie bezpośrednio pod nadjeżdżające pojazdy. W trakcie działań zatrzymano 7 pieszych.

Edukacja i profilaktyka

Celem akcji było nie tylko ukaranie sprawców wykroczeń, ale przede wszystkim edukacja i profilaktyka. Policjanci przypominali zarówno pieszym, jak i kierowcom o obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego, podkreślając,że lekkomyślne zachowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia i życia.