Radon

Marcin Bustowski podczas konferencji prasowej  poinformował iż woda która jest dostarczana do Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze zawiera Arsen i Radon.

Zwróciliśmy się o komentarz do Spółki Wodnik w Jeleniej Górze oraz do Sanepidu.

Oto komentarz Wodnika:

 

1. Woda z Wodnika jest bardzo dobrej jakości. Zachęcamy do jej picia prosto z kranu.
2. Zdarza się czasami, że wewnętrzne sieci wodne, zwłaszcza w śródmiejskich kamienicach, są stare, dlatego warto stosować filtry do wody.
3. Każdy Wodniczekposiada taki filtr. Woda z Wodniczkówjest smaczna i zdrowa.
4. Laboratorium Wody Wodnikaposiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie określonych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych. Laboratorium Wody jest wyposażone w nową aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami.
5. Wodnik realizuje kontrolę jakości wody uzdatnionej zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Arsen na ujęciach wody Grabarów i Sosnówka badany jest z częstotliwością 3 razy do roku, zgodnie z harmonogramem poboru prób wody zatwierdzanym corocznie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze. Na obydwu ujęciach zawartość arsenu w wodzie kształtuje się na poziomie poniżej 1 µg/l (norma zgodna z Rozporządzeniem wynosi 10 µg/l), ostatnie badanie wykonano w maju 2022 r.) Jeśli chodzi o stront, zgodnie z ww. Rozporządzeniem, jeśli stężenie trytu w monitoringu wstępnym promieniotwórczości nie przekracza 100 Bq/l nie ma wymogu badania innych sztucznych izotopów promieniotwórczych w tym strontu 90. Na ujęciu Grabarów, zgodnie z wynikami wstępnego monitoringu promieniotwórczości, stężenie trytu kształtowało się na poziomie poniżej 3,5 Bq/l, w związku z czym nie było konieczności badania strontu. Stężenie radonu w wodzie z Grabarowa jest stosunkowo niewielkie – charakterystyczne dla terenów górskich; nie ma znaczenia zdrowotnego.
6. Wodnik nie posiada sieci azbestowej.
7. Sieć cementowo-azbestowa stanowi natomiast około 1 proc. całej sieci miejskiej w naszym mieście. Jest całkowicie bezpieczna. W Europie sieci takie stanowią nawet kilkanaście procent wszystkich sieci.
8. Od dwóch lat Wodniknie stosuje Roundupu – środka legalnego i znajdującego się w sprzedaży.
9. Ujęcia wody w Grabarowie i Sosnówkasą ogrodzone i monitorowane przez systemy kamer.
10. Po kolejnych insynuacjach Pana Bustowskiego zamierzamy skierować przeciwko niemu sprawę do sądu.  
Komentarz Sanepidu w Jeleniej Górze:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze odpowiadając na e-mail z dnia 04.07.2022r. informuje:
Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi badania jakości wody przeznaczonej do spożycia z częstotliwością i w zakresie, które są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294). Wyniki badań jakości wody pobranej z wodociągu Jelenia Góra są prawidłowe.
Zawartość takich substancji jak na przykład radon czy arsen w wodzie wodociągowej jest pochodzenia namralnego i zależy od podłoża geologicznego danego obszaru.
Za jakość i bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia odpowiada producent wody do wodomierza głównego, a za wodomierzem właściciel nieruchomości.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze informuje, że nie jest mu znana treść badań wykonanych przez P. Bustowskiego i w związku z tym nie może się odnieść do tych dokumentów.

Do sprawy będziemy powracać.