Nadmiarowe zgony

Wykres porównujący nadmiar zgonów w latach 2020-22 krąży w mediach społecznościowych od kilku dni. Polska ma najwyższą liczbę takich przypadków na milion mieszkańców w Europie.

Na Twitterze i w innych mediach społecznościowych użytkownicy udostępniają diagram z ilością nadmiarowych zgonów w poszczególnych krajach w przeliczeniu na milion mieszkańców. W latach 2020-2022 w Polsce było ich 6 094 i był to najwyższy wynik w Europie. Na drugim miejscu zestawienia jest Słowacja, gdzie na milion mieszkańców przypadło 5 435 nadmiarowych zgonów, a na trzecim Stany Zjednoczone – 5 025. Na drugim biegunie diagramu znajduje się Szwecja, która wprowadzała najmniej radyklane lockdowny. Tam odnotowano tylko 661 nadmiarowych zgonów na milion mieszkańców.

Wpis udostępniali m.in. ekonomista dr Sławomir Dudek, a także publicysta Łukasz Warzecha. “Pobrałem tygodniowe dane OECD o nadwyżce zgonów w latach 2020-2022 w formacie Excel. Dodałem nadmiarowe zgony w ciągu trzech lat w każdym kraju, a potem podzieliłem przez populację kraju w 2021 roku, także opierając się na OECD. Szwecja jest liderem wśród tych 31 krajów” – przekazał autor diagramu. Wielu internautów powątpiewało w prawdziwość zaprezentowanych danych.

Portal Konkret24 należący do TVN24 zweryfikował pozytywne dane przedstawione na wykresie. Dane można znaleźć na stronie Stats.oecd.org. W sekcji “Health” [zdrowie – przyp. red.], w zakładce “COVID-19 Health Indicators” [wskaźniki zdrowotne COVID-19 – przyp. red.] są tygodniowe dane o nadmiarowych zgonach w różnych państwach OECD. Są to zarówno dane liczbowe, jak i wyrażone w procentach. Analiza dziennikarzy TVN24 wskazała na niemal identyczne wyniki w porównaniu do prezentowanego w sieci diagramu.

9 państw UE powyżej średniej

Nadmierna śmiertelność nadal różniła się w poszczególnych państwach członkowskich UE, przy czym dziewięć państw członkowskich odnotowało wartości powyżej średniej UE. Najwyższy wskaźnik w sierpniu 2022 r., dwukrotnie przewyższający średnią UE, odnotowano w Grecji (+24 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się Irlandia i Niemcy (po 17 proc.).

Tymczasem najniższe stawki odnotowano na Węgrzech (+2 proc.), Słowacji (+4 proc.), Bułgarii i Czechach (po +5 proc.).

UE odnotowała wcześniejsze znaczące szczyty nadmiernej liczby zgonów w kwietniu 2020 r. (+25 proc.), listopadzie 2020 r. (+40 proc.), kwietniu 2021 r. (+21 proc.) i listopadzie 2021 r. (+27 proc.)