OSP KSRG Jeżów Sudecki-przekaż1,5% podatku.

KPomóż pomagać Druhom z OSP Jeżów Sudecki  przekazując 1,5% swojego podatku.

Mając lepszy sprzęt jesteśmy w stanie lepiej Ci pomóc, pomyśl już dziś o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich, przekaż nam 1,5% swojego podatku to nic nie kosztuje…
Jak przekazać nam 1,5% podatku??
Wystarczą dwa kroki…
Odpisując 1,5% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy:
1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko nasz Numer KRS: 0000116212. Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
2. W części “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać „Cel szczegółowy 1,5%” tj. Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowie Sudeckim ul. Kręta 27 58-521 Jeżów Sudecki. woj. Dolnośląskie
Wpływy z 1,5% Państwa podatku są przekazywane przez Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych dla OSP Jeżów Sudecki w formie sprzętu ratowniczo-gaśniczego!!!
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie Sudeckim są wdzięczni Państwu za przekazanie 1,5% swojego podatku