OSP Łomnica podsumowanie roku 2021.

W roku 2021 na terenie Gmina Mysłakowice Straż Pożarna (PSP,OSP) interweniowała 169 razy.
Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnicy, wg danych PSP brała udział w 152 działaniach ratowniczo -gaśniczych, w tym 36 razy w gaszeniu pożarów, 99 likwidacji miejscowych zagrożeń oraz 17 alarmach fałszywych. Wg. statystyk to o 8 wyjazdów do działań więcej niż w 2020 r. Strażacy z Łomnicy od kilku lat notują rok do roku wzrost interwencji.
Trwa sezon grzewczy, przypominamy więc o obowiązku przeglądów urządzeń grzewczych, czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych, zachowania szczególnej ostrożności podczas obsługi pieców oraz używania ognia otwartego.
W celu uniknięcia tragicznych zdarzeń zalecamy wyposażenie domów, mieszkań w czujki dymu i tlenku węgla. Są to niedrogie urządzenia, które mogą w porę ostrzec przez zagrożeniem i uratować zdrowie lub życie.
Opracował: Michał Mysza