Pancerny Marian uderzył w czuły punkt Obajtka

Pancerny Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, zapowiedział przyjrzenie się transakcji Orlenu z Saudyjczykami, partia Kaczyńskiego natychmiast zaczęła go straszyć pozbawieniem immunitetu. Banaś się nie przestraszył. Ruchy w PiS wskazują, że Banaś uderzył Obajtka w bardzo czułe miejsce.

Co się kryje za transakcją sprzedaży Lotosu? Ekonomiści i komentatorzy zwracają uwagę, że Saudi Aramco kupiło Lotos bardzo tanio, na tyle, że zakup ten może się zwrócić Arabom już po niecałym roku. To by oznaczało, że wycena spółki była zdecydowanie za niska.

W tej sytuacji Banaś ma ułatwione zadanie – a Obajtek najwyraźniej czegoś może się obawiać. Reakcja polityków PiS mówi wszystko. W okolicach Nowogrodzkiej mówi się, że Daniel Obajtek stał się wielkim obciążeniem dla Kaczyńskiego – ilość potencjalnych afer związanych z Orlenem może mocno wpłynąć na wynik wyborów.

Poniżej przedstawiamy oficjalny komunikat NIK w tej sprawie:

 

Komunikat w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie “zbadania prawidłowości dotyczących procesu negocjacji, zmian warunków i ostatecznego kształtu połączenia PKN Orlen S.A. i Lotos S.A.”

W związku z napływającymi do NIK licznymi wnioskami i zapytaniami o przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie „zbadania prawidłowości dotyczących procesu negocjacji, zmian warunków i ostatecznego kształtu połączenia PKN Orlen S.A. i Lotos S.A., wraz ze sprzedażą dotychczasowych składników majątkowych obu ww. spółek, ze szczególnym uwzględnieniem legalności wyżej wymienionych działań” oraz w związku z debatą na posiedzeniu połączonych komisji Senatu, wskazującą na możliwe nieprawidłowości w sprzedaży składników majątkowych ww. spółek, czego efektem pośrednim może być wzrost cen paliw dla obywateli.

Jako Prezes NIK postanowiłem rozpatrzeć przesłane wnioski i zapytania w trybie pilnym, w tym celu zwróciłem się do Senatu RP o dostarczenie nagrania z posiedzenia pięciu połączonych komisji Ustawodawczej, Budżetu i Finansów Publicznych, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Nadzwyczajnej do Spraw Klimatu z dnia 16 grudnia 2022 r. oraz wszelkich dokumentów, ekspertyz i opinii będących w posiadaniu Senatu i jego organów, a dotyczących legalności i gospodarności  przeprowadzonych transakcji.

Marian Banaś
Prezes Najwyższej Izby Kontroli