Mobilizacja wojskowa 2022. Wojsko zaczęło wzywać rezerwistów

Plaga wycofywanej żywności!Drób wycofany z powodu wykrycia Salmonelli!

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie jednej partii produktów: świeża ćwiartka kurczaka oraz świeży filet z piersi kurczaka ze względu na wykrycie obecności bakterii Salmonella Enteritidis.

Od kilku miesięcy nie ma dnia aby nie wykrywano i wycofywano skażoną żywność w Polsce. To dowodzi,że tak naprawdę brak jest kontroli nad bezpieczeństwem żywności w kraju. Ile produktów nie zostało przebadanych a co za tym idzie osoby po spożyciu takich wyrobów miały kłopoty zdrowotne, gdzie zastanawiali się co może być przyczyną choroby?

Instytucje do tego powołane takie jak SANEPID nie istnieją. Osoby pracujące w tej instytucji potrafią pacyfikować restauratorów w asyście Policji i wymierzać nielegalne mandaty.

Marcin Bustowski- mieszkaniec Jeleniej Góry przez wielu nazywany oszołomem tak naprawdę od kilku lat ostrzega Nas konsumentów przed skażoną żywnością brakiem kontroli,oraz importem odpadów spożywczych na teren Polski. Może należało by podziękować temu człowiekowi za to co robi dla dzieci i nas konsumentów?

Przecież nie kto inny jak Bustowski Team nagłaśnia,że parówki to tak naprawdę bomba chemiczna którą każdego dnia karmimy swoje dzieci.

A teraz kolejne ostrzeżenie:

W wyniku przeprowadzonych badań właścicielskich firmy Przedsiębiorstwo Drobiarskie „DROBEX” Sp. z o.o. wykryto Salmonella Enteritidis w tuszach drobiowych, z których wyprodukowano elementy mięsa drobiowego.

Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Szczegóły dotyczące produktów :

Nazwa produktu Numer partii Termin przydatności do spożycia Zdjęcie
Świeża Ćwiartka Vacum 215622 10.04.2022 zdjęcie poglądowe - świeża ćwiartka Kraina Mięs
Świeży filet z piersi kurczaka map 215622 11.04.2022 zdjęcie poglądowe - świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs

 

Producent: Przedsiębiorstwo Drobiarskie „DROBEX” Sp. z o.o. ul. Powstańców 19, 86-050 Solec Kujawski, WNI 04037108

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Jeronimo Martins Polska S.A. podjęło decyzję o wycofaniu produktów i poinformowaniu klientów o szkodliwych produktach przez wywieszenie komunikatu w sklepach.

Wydano decyzję nakazującą wycofanie kwestionowanego mięsa z obrotu oraz zobowiązano producenta do podjęcia kroków zapobiegających zanieczyszczenie produktów.

Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktów z partii wskazanej w komunikacie, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionych produktów, należy skontaktować się z lekarzem.