Po Silicon Valley Bank prawie 200 innych banków jest zagrożonych bankructwem.

Według międzynarodowego raportu ekonomicznego, 186 amerykańskich banków jest zagrożonych niewypłacalnością i może upaść podobnie jak Silicon Valley Bank zbankrutował w zeszłym tygodniu.

 

 

 

 

Badanie przeprowadzone przez czterech ekonomistów z najlepszych uniwersytetów opublikowane 13 marca w Social Science Research Network wykazało, że podwyżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej FED zdewaluowały aktywa takie jak amerykańskie obligacje skarbowe znajdujące się w posiadaniu tych banków.

Od 7 marca 2022 r. do 6 marca 2023 r. stopa funduszy federalnych gwałtownie wzrosła z 0,08% do 4,57%, a wzrostowi temu towarzyszyło zacieśnienie ilościowe. W rezultacie w tym samym okresie aktywa o długim terminie zapadalności, podobne do tych utrzymywanych w bilansach banków, doświadczyły znacznego spadku wartości” napisali.

 

 

„Łącznie straty i nieubezpieczona dźwignia finansowa są podstawą do ucieczki nieubezpieczonych klientów SVB. Obliczamy podobne motywacje dla próby wszystkich banków w USA. Nawet jeśli tylko połowa nieubezpieczonych deponentów zdecyduje się wycofać, to prawie 190 banków jest narażonych na potencjalne ryzyko utraty wartości z ubezpieczonych deponentów, z potencjalnie 300 miliardami dolarów ubezpieczonych depozytów. Jeśli wycofanie nieubezpieczonych depozytów spowoduje nawet niewielką wyprzedaż, to zagrożonych jest znacznie więcej banków. Ogólnie rzecz biorąc, obliczenia te sugerują, że niedawne spadki wartości aktywów bankowych bardzo znacząco zwiększyły podatność amerykańskiego systemu bankowego na masowe wycofywania nieubezpieczonych depozytów.”

Wszystko to dzieję się w momencie gdy banki zwróciły się do FEDu o 165 miliardów dolarów na zabezpieczenie płynności, sygnalizując, że banki walczą o pokrycie swoich funduszy.

 

Jak ostrzegła w czwartek sekretarz skarbu Janet Yellen, jeśli upadną kolejne banki to nie wszystkie nieubezpieczone depozyty zostaną uratowane przez FDIC.

 

 

Innymi słowy, tylko duże banki zostałyby uratowane.

 

 

Należy pamiętać, że już w listopadzie ubiegłego roku Bank Rezerw Federalnych uruchomił pierwszą fazę swojej cyfrowej waluty banku centralnego CBDC.

 

 

Link do oryginalnego artykułu: LINK