Polacy znowu poszukują pracy na Zachodzie.

Emigracja Polaków do krajów Europy Zachodniej ponownie staje się popularna. Według danych portalu “OLX Praca” zauważa się rosnące zainteresowanie pracą w bogatszych krajach ze strony Polaków, którzy mogą liczyć na lepsze wynagrodzenia niż w Polsce.

Przyczyną takiej sytuacji są rosnące koszty życia w kraju, co jest spowodowane głównie kilkunastoprocentową inflacją.

Według danych przekazanych przez portal “OLX Praca”, Polacy w pierwszym kwartale tego roku złożyli blisko 700 tysięcy aplikacji na pracę za granicą, co oznacza wzrost o 90 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najczęściej wybieranym kierunkiem emigracji są Niemcy, gdzie skierowana jest blisko połowa aplikacji złożonych w serwisie. Na drugim miejscu znajduje się Holandia, a poza tym popularnością cieszą się Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Francja i Norwegia.

Rosnącą liczbę Polaków poszukujących pracy na Zachodzie odnotowuje nie tylko portal “OLX Praca”. Work Force Central Europe zarejestrował 15-procentowy wzrost liczby aplikacji, a Contrain blisko 37-procentowy wzrost.

Przyczynami ponownej emigracji Polaków wymieniane są przede wszystkim rosnące koszty życia w kraju, wynikające z wysokiej inflacji. W Niemczech i Holandii można liczyć na dużo lepsze zarobki, ponieważ godzinowa płaca minimalna w tych krajach wynosi około 55 złotych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że emigracja za granicę wiąże się z wieloma wyzwaniami, takimi jak adaptacja do nowych warunków życia i pracy, kultury czy języka. Jednak dla wielu Polaków korzyści związane z pracą za granicą przeważają nad trudnościami.

Wnioski płynące z analizy danych sugerują, że emigracja Polaków do krajów Europy Zachodniej będzie się utrzymywać w najbliższych latach. Jest to związane z różnicami ekonomicznymi między Polską a krajami zachodnimi, co przyciąga wielu Polaków do poszukiwania pracy poza granicami kraju.