Posiadasz jedną kurę? Będziesz musiał zarejestrować zakład drobiu do 6 kwietnia

W Polsce weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi każdy posiadacz nawet jednej kury musi zarejestrować ją w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jako zakład drobiarski.

Obowiązek rejestracji wynika z nowych przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, które zostały wprowadzone w styczniu 2023 roku. Celem wprowadzenia tych zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa hodowców i konsumentów, a także ułatwienie kontroli nad zwierzętami i przeciwdziałanie nielegalnej hodowli.

Zgodnie z przepisami, każdy, kto hoduje zwierzęta, w tym drobiu, jelenie, konie itp., musi zarejestrować je w ARiMR. Osoby, które posiadają choćby jedną kurę, muszą dokonać rejestracji przed 6 kwietnia 2023 roku, aby uniknąć kary pieniężnej. W przypadku braku rejestracji grozi kara w wysokości 30-krotności średniej krajowej, co obecnie wynosi ponad 200 tys. zł.

Wprowadzenie obowiązku rejestracji ma na celu uszczelnienie systemu i wyłapanie tych, którzy prowadzą nielegalną hodowlę. Rejestracja umożliwi również identyfikację zwierząt w przypadku wykrycia chorób zakaźnych, a także pozwoli na szybkie zlokalizowanie i usunięcie zagrożenia.

Niedawno weszły w życie przepisy, które zobowiązują osoby, które utrzymują nawet jedną kurę do rejestracji jej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jako zakład drobiarski. Kary za brak rejestracji są wysokie i wynoszą nawet ponad 200 tysięcy złotych. Przeciwko tym regulacjom zaprotestowała Krajowa Rada Izb Rolniczych, która uznała, że utrzymywanie drobiu w małych ilościach we własnych gospodarstwach rolnych czy przy domostwach nie stanowi zagrożenia dla zdrowia zwierząt ani zdrowia publicznego. Prezes organizacji Wiktor Szumielewicz poprosił ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o interwencję w tej sprawie.

W odpowiedzi ARiMR poinformowała, że są prowadzone prace nad zmianami przepisów, które uwzględnią wyłączenie niektórych podmiotów utrzymujących drobiu z tego obowiązku. Agencja zapewniła, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje nowe regulacje, które uwzględnią wyłączenie niektórych podmiotów z obowiązku rejestracji. Jednak na chwilę obecną termin na zgłoszenie hodowli do ARiMR upływa 6 kwietnia, więc osoby utrzymujące drób na własny użytek powinny się zarejestrować w systemie, aby uniknąć kar.