Problemy z numerem 112.Potrzebujesz Pomocy? Dzwoń do Komendy PSP.

W całym kraju występują problemy z numerem alarmowym 112. W związku z tym, radzimy wszelkie zdarzenia zgłaszać bezpośrednio komendom Państwowej Straży Pożarnej.

Numery do danej komendy znajdziecie na stronach komend wojewódzkich:

Komenda Miejska PSP w Jeleniej Górze

Telefon: 75 764 74 50

Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu

Telefon: 74 887 72 09

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze

Telefon: 75 744 77 01

Komenda Powiatowa PSP w Lwówku Śląskim

Telefon: 75 782 22 22

Komenda Powiatowa PSP w Miliczu

Telefon: 71 384 13 38

KW PSP Białystok http://www.gov.pl/kwpsp-bialystok
KW PSP Gdańsk https://www.gov.pl/kwpsp-gdansk/
KW PSP Gorzów Wlkp. http://www.gov.pl/kwpsp-gorzow-wielkopolski
KW PSP Katowice http://www.gov.pl/kwpsp-katowice/
KW PSP Kielce http://www.gov.pl/kwpsp-kielce/
KW PSP Kraków http://www.gov.pl/kwpsp-krakow
KW PSP Lublin http://www.straz.lublin.pl/
KW PSP Łódź http://www.gov.pl/kwpsp-lodz
KW PSP Olsztyn http://www.gov.pl/kwpsp-olsztyn
KW PSP Opole http://www.gov.pl/kwpsp-opole
KW PSP Poznań https://www.gov.pl/kwpsp-poznan
KW PSP Rzeszów http://www.gov.pl/kwpsp-rzeszow/
KW PSP Szczecin http://www.gov.pl/kwpsp-szczecin
KW PSP Toruń http://www.gov.pl/kwpsp-torun
KW PSP Warszawa http://www.gov.pl/kwpsp-warszawa/
KW PSP Wrocław http://www.gov.pl/kwpsp-wroclaw/