Tak rozkradziono Nasz Kraj.Lista zakładów.

Po 89 roku kiedy zmienił się ustrój gospodarczy i polityczny wiele Polskich zakładów zostało sprzedano za bezcen inaczej mówiąc rozkradziono.

Oto lista zakładów które przestały istnieć:

Wiele znakomitych zakładów które były Naszą wizytówką zostało celowo doprowadzone do upadku, lub sprzedane za bezcen podstawionym firmom z Zachodu, których jedynym celem było doprowadzenie do upadku Polskich Przedsiębiorstw . Huty,Stocznie-które były Polską wizytówką, a likwidacji dokonały rządy za czasów Solidarności.

 

Górnictwo Węglowe:  60 Kopalń

 • Kopalnie węgla Kamiennego 52 zakłady
 • Kopalnie węgla Brunatnego 3 zakłady

Kopalnie Ropy i Gazu       1 Zakład

Kopalnie Rud Metali:        15 zakładów

K.S Nieenergetycznych     30 zakładów

Przemysł Spożywczy: 298 zakładów w tym:

 • Cukrownie 27 zakładów
 • Zakłady Mięsne.               48 zakładów
 • Zakłady Drobiarskie        11 zakładów
 • Spółdzielnie Mleczarskie 93 zakłady
 • Zbożowo Młynarskie        18 zakładów
 • Przetwórstwo warz/owoc  27 zakładów
 • Przemysł Tytoniowy            5 zakładów

Przemysł Włókienniczy 150 zakładów w tym:

 • Przemysł Bawełniany  25 zakładów
 • Przemysł Lniarski        18 zakładów
 • Przemysł Wełniarski    25 zakładów
 • Przemysł Jedwabniczy  9 zakładów
 • Przemysł Dziewiarski   36  zakładów

Przemysł Odzieżowy 51 zakładów

Przemysł Skórzany 62 zakłady w tym:

 • Przemysł Obuwniczy                          27  zakładów

Przemysł Drzewny                                   103  zakłady

Przemysł Celulozowo/Papierniczy  24   zakłady

P.Poligraficzno-Wydawniczy             29     zakładów

P.Przetwórstwa Paliw         4  zakłady

Przemysł Chemiczny            34 zakłady

P.Gumowy i Tworzyw Sztucznych  13 zakładów

Przemysł Mineralny            199  zakładów

Przemysł Hutniczy               35 zakładów w tym:

 • Huty                                  16 zakładów

Przemysł Metalowy              73  zakłady

Przemysł Budowy Maszyn  190 zakładów

Przemysł Informatyczny       10 zakładów

Przemysł Elektrotechniczny  31  zakładów

Przemysł Elektroniczny         89  zakładów

Przemysł Precyzyjny                26 zakładów

Przemysł Samochodowy         27 zakładów

P.Pozostałe Środki Transportu   38  zakładów w tym:

 • Przemysł Stoczniowy           13 zakładów
 • Kolejowy Tabor i Naprawa  9  Zakładów

Przemysł Meblarski i inny  62 zakłady w tym:

 • Fabryki mebli 34. Zakłady

Przemysł Surowców Wtórnych  10 zakładów

Przemysł Energetyczny  3 zakłady w tym

 • Elektrownie. 2 zakłady
 • Elektrociepłownia 1 zakład