Unia Europejska zamierza wprowadzić podatek od mięsa.

W Unii Europejskiej planuje się wprowadzenie kontrowersyjnej propozycji wprowadzenia podatku od mięsa. Celem podatku byłoby przeciwdziałanie negatywnym skutkom produkcji mięsa dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

Według niektórych ekspertów, produkcja mięsa ma negatywny wpływ na środowisko, ponieważ wiąże się z emisją gazów cieplarnianych, a także zniszczeniem naturalnych siedlisk zwierząt i nadmierną konsumpcją wody.

Projekt podatku zakładałby nałożenie opłaty na producentów mięsa za emisję dwutlenku węgla związaną z produkcją mięsa, co miałoby wpłynąć na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Pomysł ten wzbudził wiele kontrowersji i spotkał się z krytyką ze strony producentów mięsa oraz niektórych państw członkowskich. Argumentują oni, że wprowadzenie podatku zwiększy ceny mięsa i wpłynie negatywnie na sektor rolniczy, a także nie poprawi sytuacji ekologicznej.

O ile zdrożeje mięso…

Według obliczeń naukowców, w krajach o wysokich dochodach, detaliczna cena wołowiny musiałaby wzrosnąć o 35-56 proc., aby odzwierciedlić koszty środowiskowe produkcji tego najbardziej niekorzystnego dla klimatu mięsa. W przypadku drobiu, cena musiałaby wzrosnąć o 25 proc., z kolei jagnięcina oraz wieprzowina musiałyby podrożeć o 19 proc.

Według proponowanej koncepcji, podatek od mięsa miałby obowiązywać wszystkie podmioty, które sprzedają produkty mięsne, w tym producentów, markety oraz restauracje. Przeprowadzone badania wykazały, że konsumenci z zadowoleniem popierają wprowadzenie takiego podatku, szczególnie w początkowej fazie z niższą stawką podatkową.

Naukowcy uważają, że wzrost cen mięsa skłoniłby ludzi do zmiany swojej diety. W badaniu podkreślono również, że konieczne jest obniżenie ceny zdrowej i zrównoważonej żywności roślinnej, a dochody z podatku od mięsa powinny zostać przeznaczone na obniżenie podatków od owoców, warzyw oraz zbóż. To pomogłoby wzmocnić małe gospodarstwa i jednocześnie zachęcić ludzi do ograniczenia spożycia mięsa i nabiału.

Rolnictwo i hodowla zwierząt tylko w niewielkim stopniu odpowiadają za emisję gazów cieplarnianych

– Według danych UE, produkcja zwierzęca ma ledwie czteroprocentowy udział w wydzielaniu CO2 do atmosfery, a kraje unijne emitują ponad trzykrotnie mniej niż same Chiny. Wprowadzenie podatku uderzy bezpośrednio w branżę mięsną, której koszty produkcji znacznie wzrosną, przyczyni się to do spadku opłacalności hodowli i przetwórstwa. Już obecnie kraje Unii produkują̨ drożej mięso i wyroby pochodzenia zwierzęcego niż kraje trzecie z powodu obowiązujących je wyższych standardów – argumentuje.

Podatek od mięsa – kto na tym zyska?

Część przedstawicieli organizacji zrzeszających producentów mięsa uważa, że wywołanie takiej dyskusji jest specjalnym zabiegiem marketingowym. Dzięki temu koncernom produkującym roślinne zamienniki produktów mięsnych będzie łatwiej zdobyć nowych konsumentów.