Drożyzna i kryzys niestraszny armii urzędasów. Anna Moskwa tłumaczy się z wypłaconych nagród

Szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa, poinformowała w odpowiedzi na interpelację poselską, że w tym roku już czterech pracowników resortu otrzymało nagrody w łącznej wysokości 22 tysięcy złotych.

Według minister, te dodatkowe środki finansowe mają na celu zatrzymanie specjalistów w ministerstwie.

Serwis TVN24 Biznes podaje, że poseł KO Adam Szłapka wysłał interpelacje do poszczególnych ministerstw z pytaniami dotyczącymi przyznawania nagród. W odpowiedzi na tę interpelację, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała o przyznaniu nagród czterem pracownikom resortu w łącznej wysokości 22 tysięcy złotych w tym roku, z zamiarem zatrzymania specjalistów w ministerstwie.

Szefowa resortu, Anna Moskwa, poinformowała, że od początku roku nagrody o łącznej wartości 22 tysięcy złotych zostały przyznane czterem pracownikom ministerstwa. Minister wyjaśniła, że ministerstwo wykonuje priorytetowe zadania państwa, co wymaga zatrudniania doświadczonych i kompetentnych pracowników. Jednakże, ze względu na konkurencję na rynku pracy, zatrzymywanie tych specjalistów w ministerstwie staje się coraz trudniejsze. W związku z tym, resort musi dbać o swoich pracowników i oferować im atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Jak podaje TVN24 Biznes, minister Anna Moskwa wyjaśnia, że jednym z narzędzi motywacji dla pracowników jest docenienie ich pracy poprzez przyznanie nagród. Jest to wyraz uznania nie tylko dla ich profesjonalizmu w wykonywaniu zadań, ale również za dodatkowe obciążenie pracy wynikające z nieobsadzonych stanowisk.

Minister dodaje, że budżet na nagrody w tym roku wynosi trzy procent planowanych wynagrodzeń, co jest zgodne z prawem. W ubiegłym roku dodatkowe pieniądze trafiły do 755 pracowników ministerstwa klimatu i środowiska, a kwoty te wynosiły od 500 do 10 tysięcy złotych brutto.

Te ministerstwa też dały już nagrody

Ministerstwo Edukacji i Nauki już wcześniej poinformowało o przyznaniu nagród trzem osobom w wysokości od 1,5 do 2 tysięcy złotych, oraz do 21 osób nagród jubileuszowych o wartości od 6 827,39 złotych do 46 247,40 złotych. Jedna nagroda trafiła także do pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych – podaje TVN24 Biznes. Informacje przekazane przez posłankę Hannę Gill-Piątek sugerują, że od 2019 roku urzędnicy z kilkudziesięciu państwowych instytucji otrzymali nagrody o łącznej wartości blisko 700 milionów złotych, m.in. pracownicy ZUS, IPN i Straży Granicznej mieli otrzymać część z tych środków.