Kapturowe Sądy Lekarskie łamią prawo i niszczą zasłużonych lekarzy i naukowców.

Kapturowy Sąd Lekarski ogłaszając swoje postanowienie dnia  19.12.22r opinia publiczna w Polsce została zbulwersowana sprawą Pana doktora Zbigniewa Martyki i wyrokiem zawieszenia prawa wykonywania zawodu na rok wydanym przez Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie.

Został on ukarany za to, że w czasie walki z koronawirusem przekazywał informacje, które były rzekomo “niezgodne z aktualną wiedzą medyczną” ( między innymi o bezzasadności noszenia masek i wykonywania testów w kierunku Sars -Cov -2 oraz dobrowolności szczepień przeciwko covid-19) mimo przedstawienia przez niego dokumentów i kilkuset badań naukowych wskazujących, że zarzuty kierowane wobec niego są bezpodstawne.

Niestety sprawa doktora Martyki nie jest jedyną i odosobnioną sprawą lekarza, który został ukarany przez sąd lekarski od początku pandemii koronawirusa za głoszenie swoich poglądów.

W roku 2020 rozpoczęło się na niespotykaną dotąd skalę prześladowanie i szykanowanie przez izby lekarskie lekarzy i naukowców w związku z wyrażanymi przez nich opiniami na temat “koronakryzysu” – opiniami opartymi całkowicie o badania naukowe własne czy opisane lecz odmiennymi od tych wypowiadanych przez polski rząd i Radę Medyczną do spraw Covid 19 przy Premierze RP Mateuszu Morawieckim i propagowanych przez media głównego nurtu .

W związku z powyższym Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców wystosowało pisma do Pani Poseł Anny Marii Siarkowskiej – Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu oraz Pana Profesora Marcina Warchoła – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pełnomocnika Rządu ds. Praw Człowieka, prosząc o podjęcie działań w zakresie zmiany prawa o działalności izb lekarskich i interwencji Pełnomocnika Rządu w obronie lekarzy i pacjentów.

Szczególnie bulwersująca jest sprawa Pana profesora Andrzeja Frydrychowskiego, którego list zamieszczamy poniżej. Publikujemy również opinię prawną naszego obrońcy – mec. Arkadiusza Teteli, dot. naruszania przez sądy lekarskie podstawowych zasad postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.