Kontrolerzy abonamentowi Poczty Polskiej w terenie. Czy musisz wpuścić kontrolera do domu?

W całym kraju trwają obecnie kontrole abonamentu RTV prowadzone przez pracowników Poczty Polskiej. Kontrolerzy sprawdzą, czy masz telewizor, a jeżeli tak to czy płacisz abonament. Jeżeli nie, zapłacisz dotkliwą karę. Przed wizytą kontrolera, warto sprawdzić swoje prawa, by wiedzieć, jak się zachować podczas kontroli.

Abonament Radiowo-Telewizyjny powinien płacić każdy, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny. Według prawa opłatę trzeba uiścić najpóźniej do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. To właśnie po tym terminie ruszają kontrole.

Kontrolerzy Poczty Polskiej to według obiegowej opinii listonosze, ale nie jest to prawda. Po domach chodzą urzędnicy wyposażeni w specjalne identyfikatory. Kontroler sprawdza, czy macie odbiornik radiowy lub telewizyjny, a także czy działa. Może również zażądać od nas dokumentów np. dowodu osobistego. W ustawie zapisane jest, że powinniśmy wpuścić kontrolera do mieszkania. „Powinniśmy”, ponieważ nie mamy takiego obowiązku.

Kara za nieuiszczenie opłaty to 30-krotność jej kwoty. Jeżeli nie zapłacicie sprawą ściągnięcia należności, zajmie się Urząd Skarbowy, który może nawet zająć konto, by ściągnąć należną opłatę. Warto nadmienić, że poczta może udowodnić, że macie telewizor nawet bez wchodzenia do mieszkania np. twierdząc, że co miesiąc dostarcza rachunek za kablówkę. Logicznym jest, że skoro ktoś płaci za kablówkę, ma też telewizor.

  • Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł).
  • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).
  • Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2023 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.

Czy mamy obowiązek wpuścić kontrolera do domu?

Czy istnieje obowiązek wpuszczania pracowników Poczty Polskiej, którzy kontrolują abonament RTV, do naszego domu? Zgodnie z prawem, nie ma takiego obowiązku, mimo że Poczta Polska informuje, iż „osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych”.

Pamiętajmy, że informację pracownika Poczty Polskiej należy traktować jedynie jako zalecenia, a nie obowiązek wynikający z przepisów. Tego rodzaju kontrola musi być przeprowadzona za zgodą kontrolowanego.

By nie wpuścić kontrolera do domu, wystarczy po prostu grzecznie odmówić. Taką możliwość daje nam Konstytucja RP.