Panele fotowoltaiczne - zagrożenie pożarowe? Naukowcy alarmują!

Coraz więcej osób decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych, aby obniżyć rachunki za prąd i przyczynić się do ochrony środowiska.

Niestety, jak pokazują badania norweskich naukowców, montaż paneli może wiązać się z poważnym zagrożeniem pożarowym.

Brak regulacji w Polsce stwarza ryzyko

W Polsce brakuje precyzyjnych przepisów regulujących montaż paneli fotowoltaicznych. To prowadzi do sytuacji, w których aż 90% instalacji jest montowanych w sposób nieprawidłowy. Często panele instalowane są bezpośrednio na blachach trapezowych pokrytych polipropylenem. Taka praktyka znacząco zwiększa ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się ognia w przypadku pożaru.

Badania norweskich naukowców

Badania przeprowadzone przez norweskich naukowców w 2021 roku wykazały, że odległość paneli od powierzchni dachu ma kluczowe znaczenie dla ryzyka pożarowego. Instalacje fotowoltaiczne zainstalowane w odległości mniejszej niż 9 cm od dachu są uznawane za bezpieczne. Natomiast, gdy odległość ta przekracza 12 cm, istnieje znaczne ryzyko przyspieszonego rozprzestrzeniania się ognia.

Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się ognia

Rozprzestrzenianie się ognia w instalacjach fotowoltaicznych zależy od wielu czynników, takich jak siła wiatru, kąt nachylenia dachu i materiały użyte do jego pokrycia. Niemniej jednak, brak precyzyjnych przepisów dotyczących minimalnej odległości montażu paneli od dachu stanowi poważny problem. Instalatorzy nie są zobowiązani do przestrzegania zaleceń producentów, co może zwiększać ryzyko pożaru.

Wnioski i rekomendacje

W obliczu rosnącego znaczenia energii odnawialnej, konieczne jest opracowanie precyzyjnych przepisów regulujących montaż paneli fotowoltaicznych. Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i minimalizować ryzyko pożarów. Warto również inwestować w badania naukowe mające na celu lepsze zrozumienie dynamiki pożarów w instalacjach fotowoltaicznych i opracowanie skutecznych strategii zapobiegania im.

Pamiętajmy, że fotowoltaika to nie tylko korzyści, ale również pewne ryzyko. Przed montażem paneli warto skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą i upewnić się, że instalacja zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga:

Powyższy artykuł przedstawia informacje o potencjalnym zagrożeniu pożarowym związanym z montażem paneli fotowoltaicznych. Należy jednak pamiętać, że ryzyko to można zminimalizować poprzez odpowiedni montaż i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Źródła: