Skuteczna współpraca służb przeciwko nielegalnemu użytkowaniu quadów i motocykli w lasach Karkonoszy

W dniu 22 kwietnia br., policjanci z jeleniogórskiego Wydziału Prewencji, we współpracy z funkcjonariuszami Straży Karkonoskiego Parku Narodowego, Straży Leśnej Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach oraz Nadleśnictwa Kamienna Góra, przeprowadzili skoordynowane działania mające na celu zwalczanie nielegalnego użytkowania quadów i motocykli w lasach i górskich szlakach powiatu karkonoskiego.

Ta wspólna inicjatywa, która angażuje funkcjonariuszy różnych służb, ma na celu ujawnienie i eliminację nielegalnego użytkowania pojazdów silnikowych po terenach leśnych, które powoduje istotne szkody przyrodnicze. Motocykliści i kierowcy quadów, poruszając się poza drogami wewnętrznymi, niszczą środowisko naturalne, co stanowi poważne naruszenie przepisów dotyczących ochrony przyrody.

Podczas przeprowadzonych działań nie odnotowano żadnych zakłóceń, a funkcjonariusze zaplanowali kolejne akcje mające na celu eliminację tego zjawiska. Nielegalne poruszanie się pojazdami silnikowymi po terenach chronionych grozi mandatem karnym w wysokości od 500 zł do 1000 zł.

Wspólne wysiłki leśników i mundurowych nie tylko mają na celu ochronę środowiska naturalnego, ale również zapewnienie bezpieczeństwa spacerowiczom. Działania te mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę unikalnego ekosystemu Karkonoszy.

Kolejne planowane akcje w terenie świadczą o determinacji służb w zwalczaniu tego problemu oraz ich zaangażowaniu w ochronę przyrody i zapewnienie bezpieczeństwa w obszarach leśnych.