Sukces kolejnej akcji sprzątania Borowego Jaru: Współpraca służb i społeczności przynosi rezultaty

W czwartek, 18 kwietnia br., odbyło się kolejne, bardzo udane sprzątanie Borowego Jaru. Akcję zorganizowano przy współpracy wielu instytucji, firm oraz szkół z powiatu Karkonoskiego.

Ponad 25 podmiotów odpowiedziało na apel o udział w wydarzeniu, wychodząc naprzeciw potrzebom ochrony środowiska.

Głównym celem akcji było oczywiście uporządkowanie terenów, zwłaszcza wokół rzeki Bóbr, która przepływa przez Borowy Jar. W trakcie prac zebrano znaczne ilości odpadów z wody i brzegów, co miało istotne znaczenie dla poprawy stanu ekologicznego tego obszaru. Dodatkowo, uczestnicy sprzątania nie zapomnieli o terenach zielonych przy Młynówce oraz wzdłuż ulicy Lwóweckiej, które również wymagały interwencji.

Mimo nieprzychylnej aury, która miejscami przypominała typowo zimowe warunki, entuzjazm i zaangażowanie uczestników nie osłabło. To dowód na ogromną determinację społeczności lokalnej w dbaniu o swoje otoczenie i przywiązanie do idei ekologicznej.

Nie można zapomnieć również o roli służb, które aktywnie wsparły organizację akcji. Policjanci, wraz z innymi służbami, nie tylko uczestniczyli w sprzątaniu, lecz także pełnili rolę edukatorów, przekazując młodzieży ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Sukces kolejnej akcji sprzątania Borowego Jaru: Współpraca służb i społeczności przynosi rezultaty
Foto:Policja
Sukces kolejnej akcji sprzątania Borowego Jaru: Współpraca służb i społeczności przynosi rezultaty
Foto:Policja