PiS kolejny raz sprzedał rolników. PE przedłużył bezcłowy import artykułów rolnych z Ukrainy

Mykoła Solski, minister polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy, zareagował na tymczasowy zakaz importu wielu produktów z Ukrainy do Polski.

Wyraził zrozumienie dla trudności, jakie napotykają polscy rolnicy, jednak zaznaczył, że sytuacja rolników na Ukrainie jest obecnie jeszcze trudniejsza.

Solski zaniepokojony decyzją Polski o zakazie importu produktów – proponuje nowe memorandum o współpracy

Minister polityki rolnej i żywnościowej na Ukrainie, Mykoła Solski, odpowiedział na decyzję Polski o wprowadzeniu tymczasowego zakazu importu wielu produktów z Ukrainy. Minister wyraził zaniepokojenie „pewnymi zmianami” w Polsce i zaproponował ustalenie nowego memorandum o współpracy w oficjalnym komunikacie ministerstwa.

W komunikacie ministerstwa Solski podkreślił, że mimo trudnej sytuacji polskich rolników, to ukraińscy rolnicy są obecnie w najtrudniejszej sytuacji ze względu na trwającą wojnę z Rosją, która powoduje kolosalne straty i ofiary wśród ukraińskich rolników. Minister Solski wyraził jednak zrozumienie dla potrzeb polskich rolników i prosił polską stronę o uwzględnienie trudnej sytuacji ukraińskich producentów rolnych.

Minister Solski wspomniał także o zmianach w wcześniej uzgodnionym memorandum dotyczącym tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę do państw trzecich, które są niekorzystne dla Ukrainy. Wyraził nadzieję, że negocjacje w sprawie rozwiązania sporu rozpoczną się od poniedziałku i że decyzja Polski nie wpłynie na przebieg tych rozmów. Minister podkreślił również, że preferuje rozwiązywanie takich spraw w drodze dwustronnych negocjacji i wyraził przekonanie, że spotkanie będzie konstruktywne, a porozumienie zostanie osiągnięte.

Minister rolnictwa Polski, Robert Telus, odniósł się do komunikatu ministerstwa polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy, zapewniając, że Polska jest otwarta na rozmowy w tej sprawie. Wyraził chęć kontynuowania dialogu i negocjacji w najbliższym czasie.

Decyzja Polski o wprowadzeniu tymczasowego zakazu importu wielu produktów z Ukrainy wywołała napięcie między dwoma krajami, jednak obie strony wykazały gotowość do dalszych negocjacji w celu znalezienia rozwiązania tego sporu.