Posiadasz kury! Zapłacisz podatek.

W Polsce planowany jest wprowadzenie podatku od kur, który będzie dotyczył nie tylko wsi, ale również właścicieli ptaków hodowlanych.

Podatek ten, oficjalnie nazywany podatkiem gruntowym od przychodów z hodowli, chowu lub wylęgu drobiu, będzie pobierany od osób, które przekroczą określoną liczbę kury niosek. Oznacza to, że wszyscy posiadający te ptaki hodowlane będą zmuszeni płacić nowy podatek.

Czym jest podatek od kur? Liczba sztuk drobiu

Opodatkowanie przychodów z hodowli, chowu i wylęgu drobiu istnieje od ponad 50 lat i zostało wprowadzone w czerwcu 1968 roku. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, dochody z hodowli kur niosek podlegają opodatkowaniu podatkiem gruntowym.

Hodowcy kur powinni zwrócić uwagę na liczbę ptaków, którą chcą hodować. Zakup kilkunastu lub kilkudziesięciu ptaków nie powinien stanowić problemu, jednak przekroczenie liczby 350 kur niosek wiąże się z dodatkowymi trudnościami.

Ile podatku od kur niosek 2023?

Kwota podatku od kur uzależniona jest od tego, jak wiele ptactwa mamy we własnej hodowli. To od liczby sztuk kur niosek zależy, ile musimy zapłacić. Minimalny pułap liczebności zwierząt poddany opodatkowaniu to 600 kur, a górna granica ustalona została na ponad 5000 zwierząt. Stawki prezentują się następująco:

  • ponad 600 kur do 700 – podatek od kur wynosi 7 zł od każdej kury ponad 600 sztuk,
  • ponad 700 kur do 800 – podatek od kur wynosi 700 zł i 9 zł od każdej kury ponad 700 sztuk,
  • ponad 800 kur do 900 – podatek od kur wynosi 1600 zł i 11 zł od każdej kury ponad 800 sztuk,
  • ponad 900 kur do 1000 – podatek od kur wynosi 2700 zł i 13 zł od każdej kury ponad 900 sztuk,
  • ponad 1000 kur do 1500 – podatek od kur wynosi 4000 zł i 14 zł od każdej kury ponad 1000 sztuk,
  • ponad 1500 kur do 2000 – podatek od kur wynosi 11000 zł i 20 zł od każdej kury ponad 1500 sztuk,
  • ponad 2000 kur do 3000 – podatek od kur wynosi 21000 zł i 27 zł od każdej kury ponad 2000 sztuk,
  • ponad 3000 kur do 4000 – podatek od kur wynosi 48000 zł i 37 zł od każdej kury ponad 3000 sztuk,
  • ponad 4000 kur do 5000 – podatek od kur wynosi 85000 zł i 47 zł od każdej kury ponad 4000 sztuk,
  • ponad 5000 – podatek od kur wynosi 30 zł od każdej kury ponad 600 sztuk.

Jeśli dana hodowla kur nie jest prowadzona w ramach gospodarstwa rolnego, a jej liczebność przekracza 600 kur niosek, wówczas dodaje się podatek za liczbę kur, które nie są zwolnione od opodatkowania, w kwocie 2100 zł.

Jeśli chów prowadzony nie jest w ramach gospodarstwa rolnego, a liczebność niosek nie przekracza 600 kur, podatek od kur wynosi 7 zł za każdą sztukę powyżej 300 sztuk drobiu.

Podatek od kur 2023 – gdzie wnieść opłatę?

Podatek od kur niosek jest formą podatku gruntowego, który obejmuje dochody z hodowli, chowu lub wylęgu drobiu, w tym również z hodowli kur niosek. Jest to rodzaj opłaty lokalnej, która jest pobierana przez gminy i służy do finansowania ich działalności.

W związku z tym, osoby prowadzące hodowlę kur niosek są zobowiązane do opłacania tego podatku w kasie gminy, poprzez przelew na konto gminy lub u inkasenta, czyli osoby wyznaczonej do pobierania podatku. Warto podkreślić, że nie ma możliwości uniknięcia opłacenia tego podatku, ponieważ jest on ściśle kontrolowany przez organy podatkowe i brak jego uiszczenia może skutkować konsekwencjami finansowymi dla hodowcy.