Policjanci w Jeleniej Górze kontrolują stan techniczny pojazdów i wyposażenie

Policjanci z jeleniogórskiej drogówki, we współpracy z funkcjonariuszami ze Złotoryi, prowadzą dziś działania prewencyjne na głównych ciągach komunikacyjnych Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego.

Akcja ma na celu wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie samochodów oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Skupienie na stanie technicznym pojazdów

Podczas kontroli policjanci dokładnie sprawdzają stan techniczny pojazdów oraz ich niezbędne wyposażenie. Funkcjonariusze kontrolują także, czy kierowcy i pasażerowie stosują pasy bezpieczeństwa oraz urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci. Dodatkowo, sprawdzany jest stan trzeźwości kierujących.

Wymogi prawne dotyczące stanu technicznego pojazdów

Stan techniczny pojazdów określony jest w artykule 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z przepisami, pojazd uczestniczący w ruchu drogowym musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby jego użytkowanie:

  1. Nie zagrażało bezpieczeństwu osób jadących pojazdem lub innych uczestników ruchu drogowego, nie naruszało porządku na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.
  2. Nie zakłócało spokoju publicznego przez nadmierny hałas.
  3. Nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym określone normy.
  4. Nie powodowało niszczenia drogi.
  5. Zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne korzystanie z urządzeń do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi.
  6. Nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych przekraczających dopuszczalne normy.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego pojazdu, kierowcy grozi utrata dowodu rejestracyjnego oraz mandat w wysokości do 3 tysięcy złotych. Może także zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu. W sytuacji, gdy auto stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa na drodze, zostanie ono odholowane na lawecie.

Cel działań

Celem dzisiejszych działań jest zapobieganie zdarzeniom drogowym oraz egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów przez uczestników ruchu. Policjanci apelują do kierowców o regularne sprawdzanie stanu technicznego swoich pojazdów i dbanie o ich odpowiednie wyposażenie, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach.

Kontrole tego typu są niezbędne, aby zapewnić bezpieczne i płynne poruszanie się po drogach, a także zmniejszyć ryzyko wypadków spowodowanych niesprawnością techniczną pojazdów. Policja będzie kontynuować takie działania w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa na drogach.