Polskie eldorado dla cwaniaków z Ukrainy dobiega końca. Od marca będą płacić za swój pobyt.

Od 1 marca 2023 roku, uchodźcy z Ukrainy będą musieli płacić dodatkowe koszty za zakwaterowanie i wyżywienie w Polsce, zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi ich pobytu. Zmiany obejmą również zasady dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych, takich jak 500 plus, 300 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, które będą mogli otrzymać.

W związku z nowelizacją niekorzystnych i całkowicie bezzasadnych przepisów w zakresie pomocy cwaniakom z Ukrainy część z nich, których pobyt w Polsce przekracza co najmniej 4 miesiące, będzie musiała ponosić dodatkowe koszty za zakwaterowanie i wyżywienie, zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uzasadniało wprowadzenie zmian w systemie świadczeń dla uchodźców wojennych potrzebą uszczelnienia systemu. Według wiceszefa resortu, Pawła Szefernakera, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, np. z powodów humanitarnych, będą zwolnione z obowiązku dopłacania. Zdaniem wiceszefa resortu, taki system działa jak bezpiecznik, który zapobiega sytuacjom, w których „uchodźcy” pozostają bez dachu nad głową.

 

  • Ukraińcy, których pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, będą pokrywać 50 proc. kosztów pomocy – nie więcej jednak niż 40 zł za osobę dziennie.
  • Osoby, które będą mieszkać powyżej 180 dni – 75 proc. kosztów, nie więcej jednak niż 60 zł za osobę dziennie.
  •  Uzależnienie możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania – w okresie dłuższym niż 120 dni od przybycia do Polski – od posiadania numeru PESEL.

Zmiany w zasiłkach bezpodstawnie przyznanych Ukraińcom

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie 1 marca, osoby z Ukrainy, których pobyt w Polsce przekracza co najmniej 4 miesiące, będą musiały dopłacać do kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Jednakże, osoby w trudnej sytuacji, które nie są w stanie podjąć pracy, będą zwolnione z obowiązku dopłacania. Osoby te to m.in. niepełnosprawne i ich opiekunowie, dzieci, osoby w wieku emerytalnym, kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia, a także opiekunowie co najmniej trojga dzieci. Zmiany te mają na celu uszczelnienie systemu świadczeń dla uchodźców wojennych i zapewnienie, że osoby w trudnej sytuacji nie pozostaną bez dachu nad głową.

Zmienione przepisy przewidują dalsze wsparcie finansowe dla samorządów w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy (ponad 2 mld zł). Nadal będą pokrywane koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, a także zapewnieniem dostępu do edukacji przedszkolnej. Wsparcie finansowe dotyczyć będzie także publicznych szkół policealnych, szkół dla dorosłych oraz szkół zawodowych II stopnia, w których uczą się uczniowie z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną.

Według danych Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii od początku wojny do 20 listopada wartość naszej pomocy dla Ukrainy (wojskowej, humanitarnej i finansowej) wyniosła ponad 3 mld euro, czyli ok. 14,3 mld zł.