Polskie pola pełne hałd zgniłego ziarna z Ukrainy – skutki importu

W Polskim regionie przygranicznym z Ukrainą, na polach, leżą hałdy zgniłego ziarna, głównie kukurydzy i pszenicy, które są importowane z Ukrainy za pomocą wagonów kolejowych, nazywanych węglarkami.

Miejscowi protestujący rolnicy z okolic Hrubieszowa i Zamościa wielokrotnie alarmowali o problemie jakości importowanego zboża z Ukrainy, który jest obserwowany na co dzień. Mimo tych protestów, władze twierdzą, że transportowane z Ukrainy zboże jest plombowane i badane pod względem jakości w miejscu docelowym.

Wagony węglowe, którymi jest transportowane zboże, często nie mają żadnej okrywy, co powoduje zamoknięcie wiezionego zboża. Na powierzchni takiego transportu tworzy się kilkunastocentymetrowy kożuch, który jest typowy dla zbutwiałego, gnijącego ziarna. Ta wierzchnia warstwa jest zbierana i wywożona na hałdy. Warto zaznaczyć, że ten problem wskazuje na procesy gnilne zachodzące w całym transporcie ziarna, a nie tylko w tym, które znajduje się na wierzchu.

Jakość sprowadzanego zboża z Ukrainy budzi obawy polskich rolników, którzy nie mogą sprzedać swoich zdrowych plonów, ponieważ importowane zboże jest niskiej jakości i zalega w magazynach – komentują protestujący rolnicy. Brakuje również mechanizmów śledzenia ukraińskiego zboża wjeżdżającego na teren Unii Europejskiej.

Butwienie ziarna i rozwój pleśni powodują drastyczne zwiększenie ryzyka zatrucia mykotoksynami, substancjami toksycznymi i kancerogennymi wytwarzanymi przez niektóre grzyby pleśniowe.

Jak już informowaliśmy, szacuje się, że ponad 3 miliony ton zboża z Ukrainy nie zostało poddane żadnej kontroli sanitarno-epidemiologicznej.

Warto również przypomnieć, że od początku sezonu 2022/23 (lipiec 2022) do 26 marca, kraje Unii Europejskiej sprowadziły rekordową ilość 7,93 mln ton pszenicy, w porównaniu do 3,28 mln ton w analogicznym okresie roku poprzedniego. Olbrzymi wzrost importu dotyczy pszenicy miękkiej i jest efektem liberalizacji handlu z dotkniętą wojną Ukrainą.

W tym samym czasie import kukurydzy wzrósł o ponad 70%. Kraje UE sprowadziły 20,27 mln ton kukurydzy (12,38 mln ton w analogicznym okresie roku poprzedniego). Głównym dostawcą wymienianych zbóż jest Ukraina, która odpowiada za ponad 60% importowanej pszenicy i ponad 50% importowanej kukurydzy.