11 kwietnia 2023 roku w godzinach porannych policjanci jeleniogórskiej drogówki prowadzili na głównych ciągach komunikacyjnych Jeleniej Góry i powiatu działania prewencyjne „Trzeźwy Poranek”. Celem działań było wyeliminowanie z ruchu kierujących po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych przez tę kategorię uczestników ruchu drogowego. Podczas kontroli policjanci sprawdzali także czy kierowcy i pasażerowie stosują w czasie jazdy pasy bezpieczeństwa, urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci oraz stan techniczny pojazdów. W ramach prowadzonych działań przebadali 990 osób, zatrzymali 4 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 2 po użyciu alkoholu, którym zatrzymali uprawnienia, zatrzymali 1 mężczyznę, który naruszył sądowy zakaz i kierował wbrew decyzji o cofnięciu mu uprawnień, 1 na zakazie oraz 1 poszukiwanego, który kierował rowerem w stanie po użyciu alkoholu. Przypominamy, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem. Za ten czyn grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2. Kierowcom za naruszenie zakazu sądowego grozić może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Akcja ta ma na celu zapobieganie wypadkom drogowym oraz egzekwowanie od uczestników ruchu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Pamiętać należy, że niezdyscyplinowani kierowcy w konfrontacji z poruszającymi się prawidłowo uczestnikami ruchu drogowego, mogą być przyczyną tragicznych wypadków drogowych.

11 kwietnia 2023 roku w godzinach porannych policjanci jeleniogórskiej drogówki prowadzili na głównych ciągach komunikacyjnych Jeleniej Góry i powiatu działania prewencyjne „Trzeźwy Poranek”.

Celem działań było wyeliminowanie z ruchu kierujących po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych przez tę kategorię uczestników ruchu drogowego.

Podczas kontroli policjanci sprawdzali także czy kierowcy i pasażerowie stosują w czasie jazdy pasy bezpieczeństwa, urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci oraz stan techniczny pojazdów.

W ramach prowadzonych działań przebadali 990 osób, zatrzymali 4 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz  2 po użyciu alkoholu, którym zatrzymali uprawnienia,   zatrzymali 1 mężczyznę, który naruszył sądowy zakaz i kierował wbrew decyzji o cofnięciu mu uprawnień, 1 na zakazie oraz 1 poszukiwanego, który kierował rowerem w stanie po użyciu alkoholu.

Przypominamy, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem. Za ten czyn grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2. Kierowcom za naruszenie zakazu sądowego grozić może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Akcja ta ma na celu zapobieganie wypadkom drogowym oraz egzekwowanie od uczestników ruchu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Pamiętać należy, że niezdyscyplinowani kierowcy w konfrontacji z poruszającymi się prawidłowo uczestnikami ruchu drogowego, mogą być przyczyną tragicznych wypadków drogowych.