Protest Rolników w Polsce: Skala Importu Żywności z Ukrainy i Reakcje Rządu

W ostatnich tygodniach polscy rolnicy głośno manifestują swoje niezadowolenie, domagając się zatrzymania importu żywności z Ukrainy do Polski.

Ich protesty wyrażają głębokie obawy co do wpływu importu na krajową produkcję i rynek. Ministerstwo Finansów podjęło próbę dostarczenia danych dotyczących importu z Ukrainy za rok 2023, publikując informacje do listopada zeszłego roku. Jednakże, aby dokładnie ocenić skalę importu oraz jego wpływ na krajową produkcję, niezbędne są pełne dane za cały rok.

Według danych ministerialnych, import z Ukrainy obejmuje różne kategorie produktów spożywczych, w tym rzepak, pszenicę, kukurydzę, jaja, maliny, cukier, mięso drobiowe, miód, alkohol etylowy oraz koncentrat soku jabłkowego. Jednakże, brak pełnych danych za cały 2023 rok komplikuje dokładną ocenę skali importu oraz jego konsekwencji dla krajowych producentów.

 • rzepak – 73,4 tys. ton;
 • pszenica – 347 tys. ton;
 • kukurydza – 597 tys. ton;
 • jaja w skorupkach (świeże) – 9,3 tys. ton;
 • maliny świeże – 0,4 tys. ton;
 • maliny mrożone – 23,9 tys. ton;
 • cukier – 35,0 tys. ton;
 • mięso drobiowe – 15,6 tys. ton;
 • miód – 8,6 tys. ton;
 • alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 proc. obj. lub większej – 5,6 tys. ton (około 6,86 mln litrów);
 • koncentrat soku jabłkowego – 14,5 tys. ton.

Premier Donald Tusk, podczas spotkania z sympatykami w Morągu, podkreślił zaangażowanie rządu w sprawy rolników. Wiceminister rolnictwa, Michał Kołodziejczak, ogłosił, że lista firm importujących żywność z Ukrainy jest już gotowa do publikacji. Zarówno premier, jak i wiceminister zapewniają, że rząd podejmie odpowiednie działania w celu ochrony interesów krajowych rolników.

Jednym z głównych punktów krytyki ze strony protestujących rolników jest cena importowanego zboża z Ukrainy, która jest znacznie niższa od granicy opłacalności dla polskich producentów. Według danych przedstawionych przez Kołodziejczaka, cena najtańszej tony zboża sprowadzonego z Ukrainy wynosiła 51 złotych, co stanowiło 20-krotnie mniejszą kwotę niż granica opłacalności dla rodzimych producentów.

Reakcja rządu na protesty rolników i problem importu żywności z Ukrainy jest ważnym zagadnieniem dla całego sektora rolniczego w Polsce. Decyzje podejmowane w tej sprawie będą miały istotny wpływ na stabilność rynku żywnościowego oraz sytuację ekonomiczną polskich rolników.

Aby jednak dokładnie ocenić skalę importu, konieczne są również dane dotyczące krajowej produkcji. Ministerstwo Finansów podało dane za cały rok 2023 (wg serwisu dlahandlu.pl):

 • rzepak – 3,7 mln ton;
 • pszenica – 13,2 mln ton;
 • kukurydza (ziarno) – 9,2 mln ton;
 • jaja (dane za 2022 r.) – 674 tys. ton;
 • maliny – 96 tys. ton;
 • cukier (dane za 2022 r.) – 2,1 mln ton;
 • mięso drobiowe (szacunek) – 3,1 mln ton;
 • miód (szacunek) – 24,0 tys. ton;
 • spirytus rektyfikowany (alkohol etylowy) w przeliczeniu na 100 proc. (dane za 2022 r.) – 105,2 mln litrów;
 • koncentrat soku jabłkowego – 200,5 tys. ton.

Warto również podkreślić, że sprawa importu z Ukrainy jest tylko jednym z wielu wyzwań, przed którymi stoi sektor rolniczy w Polsce. Zmieniające się warunki rynkowe, zmiany klimatyczne oraz nowe regulacje mogą również mieć istotny wpływ na przyszłość polskiej produkcji rolnej. Dlatego też, konieczne jest podejmowanie środków zaradczych oraz strategicznych działań mających na celu wsparcie krajowych producentów i zapewnienie stabilności sektora rolniczego w Polsce.