Unijna Dyrektywa Zielonych Budynków: Co to oznacza dla Polskich Gospodarstw Domowych?

Eurokołchoz pod przewodnictwem przewodniczącej von der Leyen przyjęła pilną dyrektywę dotyczącą zielonych budynków, która może znacząco wpłynąć na wiele polskich gospodarstw domowych.

Nowe przepisy nakładają obowiązek przeprowadzenia remontów domów w celu spełnienia kryteriów zielonej polityki.

Zgodnie z nowymi regulacjami, od roku 2030 nowo budowane budynki będą musiały być zeroemisyjne, a do 2050 cały sektor budownictwa będzie zobowiązany do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Planuje się także całkowite wyeliminowanie kotłów opalanych paliwami kopalnymi do roku 2040.

Jednakże, dyrektywa przewiduje wyjątki dla budynków zabytkowych i rolniczych.

Należy zauważyć, że wprowadzenie nowych przepisów wiąże się z drastycznym wzrostem kosztów ogrzewania oraz koniecznością przeprowadzenia przymusowych remontów.

Dla tych, którzy nie dostosują się do nowych wymagań, mogą grozić eksmisje i nawet wyburzenia.