Przyszli ratownicy doskonalą umiejętności w wymagającym terenie

W miniony weekend, 25-26 maja, na terenie [miejscowość/region] odbyło się intensywne szkolenie z zakresu ewakuacji poszkodowanych na noszach w trudnych warunkach.

Ćwiczenia te, organizowane cyklicznie przed rozpoczęciem sezonu letniego, mają na celu przygotowanie przyszłych ratowników do działań w wymagającym terenie.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie transportu poszkodowanych na noszach,poruszania się po trudnym terenie, a także współpracy w zespole. Scenariusze ćwiczeń były zróżnicowane i obejmowały m.in. ewakuację z wąwozów, stromych zboczy oraz terenów leśnych.

Zdobyte podczas szkolenia doświadczenie i umiejętności pozwolą przyszłym ratownikom skutecznie działać w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, zapewniając profesjonalną pomoc poszkodowanym.

Przyszli ratownicy doskonalą umiejętności w wymagającym terenie
Foto:GOPR Karkonosze
Przyszli ratownicy doskonalą umiejętności w wymagającym terenie
Foto:GOPR Karkonosze