Ratay kredytów

Raty w górę-Rada Polityki Pieniężnej w dniu dzisiejszym podniosła stopy procentowe o 0,75pkt proc. Tak więc główna stopa NBP,referencyjna wzrosła do 5,25% w skali rocznej.

Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? Otóż raty kredytów wzrosną po raz kolejny.

Raty kredytów idą ostro w górę.

I tak jeżeli Kowalski zaciągnął kredyt 300 tysięcy złoty na 25 lat rata wzrosła z 1400 zł w zeszłym roku do ok.2500 zł obecnie.

Przy kwocie kredytu na kwotę 700 tysięcy złoty rozłożonego na 35 lat,to rata wzrasta z 2593 zł do 5273 zł miesięcznie.

Oczywiście RPP jasno mówi,że to nie ostatnie podwyżki stóp procentowych w najbliższym czasie.