Wycofanie leku Egoropal z powodu zagrożenia dla zdrowia!

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) wycofał z obrotu na terenie całego kraju serię popularnego leku przeciwpsychotycznego Egoropal.

Powodem tej decyzji jest niespełnienie przez lek wymagań jakościowych, co stwarza realne zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Egoropal, zawierający substancję czynną Paliperidonum w dawce 75 mg, stosowany jest w leczeniu objawów schizofrenii. Badania przeprowadzone przez GIF wykazały jednak, że seria o numerze 4201475 nie spełnia norm jakościowych.

Zagrożenie związane z wadliwą jakością leku skłoniło GIF do natychmiastowego wycofania serii z obrotu. Decyzja ta ma na celu ochronę pacjentów przed potencjalnymi skutkami ubocznymi i zagrożeniami dla zdrowia.

Należy podkreślić, że wycofanie dotyczy jedynie serii Egoropal o numerze 4201475 i terminie ważności do grudnia 2024 roku. Pacjenci stosujący inne serie leku nie muszą podejmować żadnych działań.

Przed zastosowaniem leku Egoropal należy zawsze sprawdzić numer serii i termin ważności. W przypadku wątpliwości lub wystąpienia nieoczekiwanych objawów po zażyciu leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Podmiotem odpowiedzialnym za produkcję Egoropal jest węgierska firma Egis Pharmaceuticals PLC. Firma ta zobowiązana jest do podjęcia kroków w celu wycofania wadliwej serii z rynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości swoich produktów.

Decyzja GIF o wycofaniu serii Egoropal jest alarmującym sygnałem, który po raz kolejny podkreśla znaczenie nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem leków. Ochrona zdrowia i życia pacjentów powinna być zawsze priorytetem.

Pamiętajmy:

  • Przed zastosowaniem leku Egoropal sprawdź numer serii i termin ważności.
  • W przypadku wątpliwości lub wystąpienia nieoczekiwanych objawów po zażyciu leku, skonsultuj się z lekarzem.
  • Zachowaj szczególną ostrożność, stosując leki z wycofanej serii.
  • Obserwuj swoje samopoczucie po zażyciu leku i zgłaszaj lekarzowi wszelkie niepokojące objawy.

Zdrowie jest najważniejsze!