Znalezienie Niewybuchu z Okresu II Wojny Światowej w Dąbrowicy

Policjanci Zabezpieczają Niebiezpieczny Pocisk Podkalibrowy

26 czerwca 2024 roku około godziny 16:00 w Dąbrowicy, przy kanale wodnym przy linii kolejowej, znaleziono pocisk podkalibrowy z okresu II wojny światowej. Znalezisko to zostało natychmiast zgłoszone do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Szybka Reakcja Policji

Policjanci z Komisariatu Policji w Kowarach natychmiast zabezpieczyli miejsce do czasu przyjazdu patrolu minerskiego z Jednostki Wojskowej w Bolesławcu. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o ostrożność i rozwagę w przypadku znalezienia tego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów.

Niebezpieczeństwo Niewybuchów

Niewybuchy z okresu II wojny światowej, mimo upływu lat, nadal stanowią ogromne zagrożenie. Są one wysoce niebezpieczne i mogą grozić śmiercią lub poważnym uszkodzeniem ciała, jeśli są niewłaściwie traktowane. W przypadku odnalezienia niewybuchu należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką policji.

Zasady Bezpieczeństwa

Policja przypomina, że w przypadku znalezienia niewybuchu należy:

  1. Nie dotykać, nie przenosić ani nie rozbrajać: Nieodpowiedzialne zachowanie może prowadzić do tragicznych konsekwencji.
  2. Niezwłocznie zgłosić znalezisko: Skontaktować się z najbliższą jednostką policji i poinformować o znalezisku.
  3. Zachować ostrożność: Oznaczyć miejsce znaleziska, aby nikt inny nie zbliżał się do niego, do czasu przyjazdu służb.

Apel Policji

Policja apeluje o zachowanie ostrożności i rozwagi w przypadku ujawnienia tego rodzaju znalezisk. Współpraca obywateli w takich sytuacjach jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Znaleziska niewybuchów z okresu II wojny światowej, takie jak ten w Dąbrowicy, przypominają nam o ciągłym zagrożeniu, jakie stanowią pozostałości wojenne. Dzięki szybkiej reakcji służb i odpowiedzialnemu zachowaniu obywateli udało się uniknąć potencjalnej tragedii. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo zależy od naszej ostrożności i rozwagi w takich sytuacjach.