Emerytury od 1 kwietnia niższe nawet o 400 zł. ZUS przekazał najnowsze informację.

Nowe prognozy pokazują, że Polacy będą żyli dłużej, co oznacza, że będą pobierać emerytury przez dłuższy okres czasu.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie musiał obliczać emerytury na podstawie tych nowych prognoz, co może skutkować niższymi świadczeniami w porównaniu do tych, które byłyby wypłacane na podstawie starych prognoz.

 

O ile niższe będą emerytury, zależy od indywidualnej sytuacji każdego emeryta. Nie da się jednoznacznie określić, jak bardzo świadczenia spadną, ponieważ zależy to od wielu czynników, takich jak wiek, płeć, staż pracy, wysokość zarobków oraz okres, na który składano składki. Niemniej jednak osoby, które przeszły na emeryturę wcześniej, mogą spodziewać się mniejszych wypłat, ponieważ będą pobierać emeryturę przez dłuższy okres czasu.

Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny przed 1 stycznia 2022 roku, nie będą objęte nowymi zasadami wyliczania emerytur. W ich przypadku świadczenie będzie dalej obliczane na podstawie starych tabel. Osoby, które przystąpiły do programu “Praca Seniorów” również nie będą objęte nowymi zasadami wyliczania emerytur.

Warto również zaznaczyć, że mimo wyliczania emerytur na podstawie nowych danych, ZUS wciąż gwarantuje minimalne świadczenie emerytalne, które wynosi obecnie 1250 złotych brutto. Oznacza to, że nawet jeśli w wyniku zmian emerytury kogoś znacznie się zmniejszą, to ZUS wypłaci mu minimalną kwotę, która jest gwarantowana przez państwo.

Nowe emerytury będą niższe. Kto straci najwięcej? [WYLICZENIA]

Według szacunków, osoby, które osiągną wiek emerytalny i zdecydują się na emeryturę od kwietnia, mogą otrzymać niższe świadczenia o około 200-400 złotych miesięcznie, w porównaniu z emeryturami przyznanymi na podstawie starych tabel.

Oczywiście, należy pamiętać, że wysokość emerytury zależy od wielu czynników, takich jak staż pracy, wysokość zarobków, okres, na który składano składki itp. Dlatego też, ostateczne obliczenia będą różnić się dla każdego emeryta.

Warto również zaznaczyć, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny przed 1 stycznia 2022 roku, nie będą objęte nowymi zasadami wyliczania emerytur i nie powinny zauważyć znaczącej zmiany w wysokości swojego świadczenia.

Tak zmieni się wysokość emerytur przy założeniu, że kapitał w ZUS wynosi 400 tys. zł:

 • W wieku 60 lat – emerytura przyznana od marca to 1674 zł, a od kwietnia wyniesie 1573 zł (różnica wynosi 101 zł);
 • W wieku 61 lat – emerytura przyznana od marca to 1739 zł, a od kwietnia wyniesie 1631 zł (różnica wynosi 108 zł);
 • W wieku 62 lat – emerytura przyznana od marca to 1808 zł, a od kwietnia wyniesie 1695 zł (różnica wynosi 113 zł);
 • W wieku 63 lat – emerytura przyznana od marca to 1881 zł, a od kwietnia wyniesie 1762 zł (różnica wynosi 119 zł);
 • W wieku 64 lat – emerytura przyznana od marca to 1957 zł, a od kwietnia wyniesie 1831 zł (różnica wynosi 126 zł);
 • W wieku 65 lat – emerytura przyznana od marca to 2039 zł, a od kwietnia wyniesie 1905 zł (różnica wynosi 134 zł);
 • W wieku 66 lat – emerytura przyznana od marca to 2125 zł, a od kwietnia wyniesie 1984 zł (różnica wynosi 141 zł);
 • W wieku 67 lat – emerytura przyznana od marca to 2217 zł, a od kwietnia wyniesie 2068 zł (różnica wynosi 149 zł);
 • W wieku 68 lat – emerytura przyznana od marca to 2315 zł, a od kwietnia wyniesie 2159 zł (różnica wynosi 156 zł);
 • W wieku 69 lat – emerytura przyznana od marca to 2420 zł, a od kwietnia wyniesie 2255 zł (różnica wynosi 165 zł);
 • W wieku 70 lat – emerytura przyznana od marca to 2533 zł, a od kwietnia wyniesie 2358 zł (różnica wynosi 175 zł);

Natomiast przy założeniu, że kapitał w ZUS wynosi 600 tys. zł, „straty” będą jeszcze większe:

 • W wieku 60 lat – emerytura przyznana od marca to 2511 zł, a od kwietnia wyniesie 2359 zł (różnica wynosi 152 zł);
 • W wieku 61 lat – emerytura przyznana od marca to 2609 zł, a od kwietnia wyniesie 2447 zł (różnica wynosi 162 zł);
 • W wieku 62 lat – emerytura przyznana od marca to 2711 zł, a od kwietnia wyniesie 2542 zł (różnica wynosi 169 zł);
 • W wieku 63 lat – emerytura przyznana od marca to 2821 zł, a od kwietnia wyniesie 2643 zł (różnica wynosi 178 zł);
 • W wieku 64 lat – emerytura przyznana od marca to 2935 zł, a od kwietnia wyniesie 2746 zł (różnica wynosi 189 zł);
 • W wieku 65 lat – emerytura przyznana od marca to 3058 zł, a od kwietnia wyniesie 2857 zł (różnica wynosi 201 zł);
 • W wieku 66 lat – emerytura przyznana od marca to 3188 zł, a od kwietnia wyniesie 2976 zł (różnica wynosi 212 zł);
 • W wieku 67 lat – emerytura przyznana od marca to 3326 zł, a od kwietnia wyniesie 3102 zł (różnica wynosi 224 zł);
 • W wieku 68 lat – emerytura przyznana od marca to 3472 zł, a od kwietnia wyniesie 3238 zł (różnica wynosi 234 zł);
 • W wieku 69 lat – emerytura przyznana od marca to 3630 zł, a od kwietnia wyniesie 3382 zł (różnica wynosi 248 zł);
 • W wieku 70 lat – emerytura przyznana od marca to 3800 zł, a od kwietnia wyniesie 3538 zł (różnica wynosi 262 zł).

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce będzie stosować nowe tablice średniego dalszego trwania życia przy wyliczaniu emerytur od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2024 roku. Nowe tablice, opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), pokazują, ile przeciętnie przeżyje jeszcze osoba w danym wieku, jeśli proces wymieralności przebiegałby tak samo jak w ostatnim roku. Wyniki tych danych są jednym z głównych czynników wpływających na wysokość emerytury.

ZUS będzie obliczał emerytury, dzieląc podstawę (czyli zgromadzony kapitał w ZUS plus ewentualny tzw. kapitał początkowy) przez średnie dalsze trwanie życia z tablicy dla osoby w danym wieku. Najnowsza tabela pokazuje, że osoba w wieku 60 lat przeciętnie przeżyje jeszcze 254,3 miesiąca, czyli nieco ponad 21 lat. Osoba w wieku 65 lat ma przed sobą średnio 210 miesięcy życia (17,5 roku), a 70-latka/70-latek przeżyje jeszcze blisko 170 miesięcy (ponad 14 lat).

Jednakże, zgodnie z doniesieniami prasowymi, nowa tabela może spowodować niższe emerytury o około 200-400 złotych dla osób, które składają wnioski o emeryturę od kwietnia 2022 roku. To dlatego, że średnie dalsze trwanie życia będzie wyższe, a to wpłynie na wyliczenie emerytury.

ZUS podkreśla jednak, że nie wszyscy emeryci po 1 kwietnia będą mieli niższe emerytury. Osoby, które złożą wniosek przed 1 kwietnia 2022 roku, nie będą objęte nowymi tabelami i otrzymają wyższe emerytury. Ponadto, ZUS zawsze sprawdza, która tabela jest korzystniejsza dla zainteresowanego podczas wyliczania emerytury i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich.