Straż Pożarna w Jeleniej Górze ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze ogłasza nabór kandydata do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze

Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia 5 osób
Stanowisko stażysta 
 stanowisko związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo -gaśniczych (służba przygotowawcza)
Miejsce pełnienia służbyJednostka Ratowniczo-Gaśnicza
System pełnienia służby: zmianowy
Termin składania podań wraz dokumentami 09.03.2023
 Serdecznie zapraszamy w nasze szeregi