Zatrzymany w Jeleniej Górze mężczyzna podejrzany o znęcanie się nad żoną. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W wyniku  interwencji jeleniogórskich policjantów, 33-letni mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją żoną.

Incydent miał miejsce 5 sierpnia bieżącego roku i został zgłoszony przez pokrzywdzoną. Sprawca, który przez wiele lat stosował przemoc wobec swojej partnerki, może stanąć przed sądem, a w przypadku skazania, grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna dopuszczał się regularnych aktów przemocy wobec swojej żony. Wielokrotnie wywoływał awantury, podczas których nie tylko obrażał i znęcał się psychicznie nad pokrzywdzoną, ale także stosował przemoc fizyczną, bijąc i szarpiąc ją. Incydenty te miały miejsce przez wiele lat, a ofiara żyła w strachu i opresji.

Po otrzymaniu zgłoszenia, dzielnicowi z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze natychmiast podjęli interwencję, zatrzymując mężczyznę. Po zbadaniu faktów i zebraniu dowodów, prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, a także nałożono na niego zakaz opuszczania kraju oraz zbliżania się do pokrzywdzonej. Dodatkowo, zgodnie z decyzją prokuratora, musiał on niezwłocznie opuścić wspólne mieszkanie.

Środki zapobiegawcze mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pokrzywdzonej oraz uniknięcie ewentualnych prób wpływania na nią ze strony podejrzanego. Prokurator Rejonowy podkreślił, że przemoc w rodzinie stanowi poważne przestępstwo, które nie pozostanie bezkarnie. Sprawca odpowie przed sądem za swoje czyny, a w przypadku udowodnienia winy, grozi mu surowa kara pozbawienia wolności.

Policja apeluje do społeczności o wrażliwość na problem przemocy w rodzinie oraz zachęca do reagowania i zgłaszania podejrzanej aktywności w celu ochrony potencjalnych ofiar. Przemoc w rodzinie jest niewybaczalna i wymaga stanowczego działania ze strony społeczeństwa oraz organów ścigania.