Bez wyobraźni i szacunku dla innych na drodze: Przypadki nieprawidłowego parkowania w Jeleniej Górze.

Dziś prezentujemy kilka przykładów nieprawidłowego parkowania na ulicach Jeleniej Góry.

Zdjęcia ukazują sytuacje, w których kierowcy zignorowali obowiązujące oznakowanie i zasady parkowania, co nie tylko utrudniało ruch na drodze, ale także skutkowało postępowaniem mandatowym oraz skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Pokazujemy te przypadki nie po to, aby wyśmiewać się z kierowców, ale jako przypomnienie o konieczności przestrzegania zasad parkowania oraz szacunku dla innych użytkowników dróg. Sytuacje te zostały napotkane przez strażników, ale także były zgłaszane przez innych uczestników ruchu drogowego.

Zachęcamy do zastanowienia się nad swoim zachowaniem na drodze i do przestrzegania przepisów dotyczących parkowania. Nieprawidłowe parkowanie nie tylko narusza przepisy ruchu drogowego, ale także może prowadzić do utrudnień w ruchu oraz stanowić zagrożenie dla innych kierowców i pieszych.

Przypominamy, że postępowanie mandatowe za nieprawidłowe parkowanie może skutkować karą finansową od 100 złotych, a przy zbiegu wykroczeń nawet do 6000 złotych. Do tego dochodzą koszty holowania pojazdu, które wynoszą kolejne 550 złotych.

Foto:SM
foto:SM
foto:SM
foto:SM