Nowy Średni Samochód Gaśniczy dla OSP Janowice Duże – Imię Franciszek.

Dziś, po wielu miesiącach staranności i poświęceń, do pododdziału bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach Dużych trafił nowy Średni Samochód Gaśniczy.

Pojazd ten, wyposażony w zbiornik o pojemności 1600 litrów wody, to znaczące wzmocnienie floty strażackiej, stanowiąc nowy etap w zapewnieniu skutecznej ochrony przeciwpożarowej dla społeczności lokalnej.

Inicjatywa pozyskania nowego środka gaśniczego była możliwa dzięki wsparciu i użyczeniu ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej Krotoszyce. Całe zarząd OSP Krotoszyce oraz druhowie z tego oddziału przyczynili się do udostępnienia samochodu oraz przekazali niezbędną wiedzę z zakresu obsługi auta i autopompy. Warto podkreślić, że ich zaangażowanie okazało się kluczowe dla powodzenia tej inwestycji.

Nowy średni samochód gaśniczy, oznaczony numerem operacyjnym 369[D]81, od dziś nosi imię „Franciszek”. To symboliczne nadanie imienia ma na celu uhonorowanie pamięci i oddanie hołdu strażackiemu dziedzictwu. Imię „Franciszek” stanowi wyraz szacunku dla wszystkich strażaków, którzy oddają się służbie dla dobra społeczności.

OSP Janowice Duże dziękuje OSP Krotoszyce za wsparcie, a nowy pojazd będzie nieocenionym narzędziem w codziennej pracy strażaków, przyczyniając się do zwiększenia skuteczności działań ratowniczych i ochrony mieszkańców. Nowa jednostka jest gotowa do pełnienia służby, stanowiąc pewność, że bezpieczeństwo społeczności lokalnej pozostaje priorytetem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach Dużych.

Foto: OSP KSRG Janowice Duże