Ostrzeżenie Publiczne: Produkt Leczniczy Odkryty w Suplemencie Diety dla Dzieci.

Państwowa Inspekcja Sanitarna ostrzega konsumentów przed poważnym zagrożeniem związanym z suplementem diety dla dzieci o nazwie “Balsam Jerozolimski.”

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów sanepidu odkryto, że wewnątrz opakowania suplementu znajdowała się butelka z płynem oznakowanym jako produkt leczniczy “Antinervinum.”

Odkrycie to rodzi poważne obawy, ponieważ suplementy diety i produkty lecznicze różnią się znacząco pod względem składu i przeznaczenia. W przypadku nieuwagi konsumentów na oznakowanie butelki, istnieje ryzyko spożycia produktu leczniczego przez dzieci zamiast suplementu diety.

Szczegóły dotyczące problematycznego produktu:

  • Nazwa produktu: “Balsam Jerozolimski dla dzieci” suplement diety 200 ml
  • Numer partii: 220602
  • Data minimalnej trwałości: maj 2024
  • Producent: Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa (obecnie Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o., ul. Krakowska 50/4, 31-066 Kraków)

Działania podjęte w związku z incydentem:

Po natychmiastowym zgłoszeniu problemu przez Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. 6 października 2023 roku, przedsiębiorstwo podjęło szybkie działania w celu wyjaśnienia sprawy i wycofania wadliwej partii produktu (numer partii: 220602) ze sprzedaży. Producent współpracuje obecnie z Państwową Inspekcją Sanitarną i innymi organami, aby zapobiec dalszemu rozpowszechnianiu tego produktu.

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Krakowie wszczęła postępowanie administracyjne, mające na celu wycofanie problematycznego produktu z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów:

Zgodnie z ostrzeżeniem, konsumentom zaleca się nie spożywać produktu z partii oznaczonej numerem 220602. Ostrzeżenie to podkreśla wagę dokładnego sprawdzania produktów spożywczych i suplementów przed ich spożyciem, zwłaszcza w przypadku produktów przeznaczonych dla dzieci. Wszelkie podejrzenia o nieprawidłowości w produktach spożywczych należy niezwłocznie zgłaszać właściwym organom kontrolnym. Działania te są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów na rynku żywności i suplementów diety.