Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie bakterii Salmonella Infantis w majeranku suszonym Prymat GastroLine

W ostatnich dniach Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o wykryciu obecności bakterii Salmonella Infantis w jednej partii majeranku suszonego, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Bakteria Salmonella Infantis może wywoływać poważne zatrucia pokarmowe, dlatego ważne jest, aby wszyscy konsumenci byli świadomi zagrożenia i unikali spożycia produktu.

Szczegóły dotyczące zanieczyszczonego produktu:

  • Nazwa produktu: Majeranek suszony Prymat GastroLine
  • Data minimalnej trwałości: 07.2026
  • Numer partii: L1400164
  • Producent: Prymat sp. z o.o., ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój

Salmonella to rodzaj bakterii, które mogą powodować objawy zatrucia pokarmowego, takie jak biegunka, wymioty, gorączka, bóle brzucha i ogólne osłabienie. W przypadku zakażenia Salmonellą Infantis, te objawy mogą być szczególnie ciężkie, zwłaszcza u osób o osłabionym układzie odpornościowym, dzieci i osób starszych.

W związku z wykryciem obecności bakterii Salmonella Infantis w tej partii majeranku suszonego, producent – Prymat sp. z o.o. – podjął natychmiastowe działania w celu ochrony konsumentów.

Firma zidentyfikowała wszystkich odbiorców produktu i skontaktowała się z nimi w celu wstrzymania dystrybucji wskazanej partii produktu oraz zwrócenia jej do magazynu spółki w celu utylizacji. To ważne kroki w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zakażonej żywności.

Organizacje nadzoru żywności prowadzą obecnie śledztwo w tej sprawie, aby zidentyfikować źródło zanieczyszczenia i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

Dla własnego bezpieczeństwa oraz zdrowia swojej rodziny, zachęcamy wszystkich konsumentów do sprawdzenia swoich zapasów majeranku suszonego Prymat GastroLine pod kątem numeru partii L1400164 oraz daty minimalnej trwałości (07.2026). Jeśli posiadasz ten produkt, nie spożywaj go i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania dalszych instrukcji.

Należy również przestrzegać podstawowych zasad higieny podczas przygotowywania posiłków, w tym dokładnego mycia rąk i narzędzi kuchennych, aby uniknąć zakażenia bakterią Salmonella. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego, takich jak biegunka, wymioty, gorączka lub bóle brzucha, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.