Uwaga! GIS nakazał wycofanie

UWAGA! GIS wydał ostrzeżenie dotyczące wycofania produktów spożywczych z rynku w związku  z wykryciem  zawartość dwutlenku siarki (E 220) w produkcie Pieczarki marynowane 750 g.

Drugi produkt wycofany z rynku to Pierniki z nadzieniem kremowym Orzech laskowy o wykryciu alergenu białka migdałowego.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: PIECZARKI MARYNOWANE VITMAR, 750 g

Producent: P.P.H.U. „VITMAR” Maria Korkus, Dębie 1a, 42-110 Popów

Numer partii/ data minimalnej trwałości: 08.2022

Zagrożenie:

W produkcie zbadanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono zawartość dwutlenku siarki (E 220). Na etykiecie produktu nie umieszczono odpowiedniej informacji dotyczącej obecności tego składnika alergennego. Spożycie produktu przez osoby z alergią na dwutlenek siarki i siarczyny może wywołać u nich reakcję alergiczną.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Producent rozpoczął procedurę wycofania produktu z obrotu.

Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z producentem w celu określenia źródła występowania dwutlenku siarki w produkcie.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują wycofanie produktu z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów:

Osoby z alergią bądź nietolerancją na dwutlenek siarki i siarczyny nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Pierniki z nadzieniem kremowym Orzech laskowy

Numer partii: L1293147A

Data minimalnej trwałości: 07.2022

Producent: Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A., ul. Żółkiewskiego 34, 87-100 Toruń

Zagrożenie:

Główny Inspektor Sanitarny w ramach funkcjonowania systemu INFOSAN został poinformowany o wykryciu alergenu białka migdałowego we wskazanej poniżej partii produktu pn. Pierniki z nadzieniem kremowym Orzech laskowy.

Spożycie produktu przez osoby uczulone na migdały może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Producent Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A. podjął decyzje o wycofaniu kwestionowanego produktu od odbiorców. Odbiorcy zostali poinformowani o możliwości zwrotu kwestionowanego produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez producenta.

Zalecenia dla konsumentów:

Osoby uczulone na migdały nie powinny spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie.