Apel Policji Jeleniogórskiej: Ostrożność na Mokrych Drogach.

Policja jeleniogórska apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z opadami deszczu, które sprawiają, że warunki na drogach są trudne i śliskie. W celu uniknięcia kolizji i wypadków, kierowcy są proszeni o ograniczenie prędkości oraz zwiększenie czujności i koncentracji podczas jazdy.

Główne punkty apelu:

  1. Noga z Gazu: Zaleca się dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Kierowcy powinni utrzymywać większą odległość od innych pojazdów i być gotowi na nagłe hamowanie.
  2. Przestrzeganie Zasad Ruchu: Przypomina się o konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego, odpowiedzialnym zachowaniu i właściwej technice jazdy. To kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.
  3. Ostrzeżenie dla Pieszych: Apeluje się także do pieszych o ostrożność, zwłaszcza przed wejściem na pasy. Kierowcy zbliżający się do przejścia dla pieszych mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa.
  4. Rozsądek na Drodze: W godzinach porannych i nocnych szczególnie ważne jest zachowanie ostrożności na drodze. Kierowcy i piesi powinni być świadomi swojej roli w utrzymaniu bezpieczeństwa.
  5. Bezpieczne Odległości i Limity Prędkości: Apeluje się o zachowanie bezpiecznych odległości między pojazdami oraz przestrzeganie obowiązujących limitów prędkości. Lekceważenie tych przepisów może zagrażać życiu i zdrowiu wszystkich uczestników ruchu.

Policja jeleniogórska podkreśla, że każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek dbać nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale również o innych.