Podatek od aut spalinowych: Polska na nie!

Rozmowy między Polską a Komisją Europejską w sprawie rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) stają się coraz bardziej napięte.

Głównym punktem spornym jest kwestia podatku od aut spalinowych, który Polska stanowczo odrzuca.

Wiceminister funduszy Jan Szyszko w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że Polska nie jest skłonna zgodzić się na wprowadzenie tego podatku. Podkreślił, że takie rozwiązanie obciążyłoby część społeczeństwa i nie stanowiłoby realnej zachęty do korzystania z ekologicznego transportu.

Komisja Europejska z kolei traktuje podatek od aut spalinowych jako jeden z kluczowych warunków wypłaty części środków z KPO. Unia Europejska dąży do promowania ekologicznych rozwiązań transportowych, a ten podatek miałby być jednym z instrumentów służących temu celowi.

Polska proponuje inne rozwiązania, które miałyby zachęcać do korzystania z zielonego transportu bez konieczności obciążania kieszeni obywateli. Wśród nich wymienia się m.in. rozbudowę infrastruktury dla elektromobilności, dofinansowania do zakupu ekologicznych aut oraz programy edukacyjne promujące zrównoważony transport.

Poza kwestią podatku od aut spalinowych, w negocjacjach poruszane są również inne tematy, takie jak:

  • Ewentualne przedłużenie terminu wydatkowania środków z KPO
  • Dostępność zielonego transportu dla wszystkich obywateli
  • Mechanizmy kontroli wydatkowania środków

Negocjacje między Polską a KE w sprawie rewizji KPO są niezwykle ważne dla przyszłości polskiej gospodarki. Wdrażanie KPO ma kluczowe znaczenie dla odbudowy po pandemii COVID-19. Ważne jest, aby obie strony negocjacji znalazły kompromisowe rozwiązania, które będą służyć interesom Polski i całej Unii Europejskiej.