Obowiązkowa rejestracja kur: co to oznacza dla hodowców?

W Polsce znów wraca dyskusja na temat obowiązkowej rejestracji kur. Nowe przepisy, które weszły w życie 3 stycznia 2023 roku, nakładają ten obowiązek zarówno na duże fermy, jak i małe hodowle przyzagrodowe.

Oznacza to, że nawet osoby, które posiadają tylko jedną kurę, muszą zarejestrować swoją hodowlę w systemie Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt (RZD).

Co dokładnie oznaczają te zmiany i jakie konsekwencje niesie za sobą brak rejestracji?

Zakres obowiązkowej rejestracji:

 • Dotychczas obowiązek rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) obejmował tylko hodowle drobiu prowadzone w celach komercyjnych.
 • Nowe przepisy rozszerzają ten obowiązek na wszystkie hodowle drobiu, niezależnie od celu ich prowadzenia. Oznacza to, że nawet hodowcy posiadający jedną kurę, trzymaną na własne potrzeby, muszą zarejestrować ją w systemie RZD.
 • Rejestracji podlegają również inne zwierzęta hodowlane, w tym zwierzęta kopytne.

Termin rejestracji:

 • Hodowcy drobiu mają trzy miesiące od wejścia w życie nowych przepisów na zarejestrowanie swoich hodowli w systemie RZD.
 • Termin ten upływa 6 kwietnia 2023 roku.

Konsekwencje braku rejestracji:

 • Brak rejestracji hodowli drobiu może skutkować wysokimi karami pieniężnymi, nawet do 30-krotnej wartości średniego wynagrodzenia miesięcznego.
 • Celem wprowadzenia obowiązkowej rejestracji jest przede wszystkim:
  • Eliminacja nielegalnych hodowli.
  • Poprawa systemu identyfikacji zwierząt w przypadku wykrycia chorób zakaźnych.

Propozycje zmian:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przygotowało projekt nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który zakłada:
  • Ograniczenie obowiązku rejestracji w ARiMR do podmiotów hodujących zwierzęta w celu ich sprzedaży na rynek lub pozyskania produktów pochodzących z tych zwierząt.
  • Zwolnienie z obowiązku rejestracji hodowców, którzy utrzymują zwierzęta wyłącznie na własne potrzeby.
 • W ramach proponowanych zmian termin wprowadzenia elektronicznej książki leczenia zwierząt został odroczony do 2025 roku.

Perspektywa dla hodowców kur i rolników:

 • Zmiany w zakresie obowiązkowej rejestracji hodowli kur zapowiadają pewne ułatwienia dla hodowców, którzy utrzymują zwierzęta wyłącznie na własne potrzeby.
 • Ograniczenie obowiązku rejestracji oraz odroczenie wprowadzenia elektronicznej książki leczenia zwierząt są istotnymi aspektami nowego projektu ustawy.
 • Te zmiany mają na celu uproszczenie regulacji i lepsze dostosowanie ich do potrzeb hodowców kur.

Dyskusja na temat obowiązkowej rejestracji kur trwa. Z jednej strony, hodowcy obawiają się dodatkowych obowiązków i obciążeń administracyjnych. Z drugiej strony, władze podkreślają znaczenie identyfikacji zwierząt w kontekście bezpieczeństwa sanitarnego i kontroli chorób zakaźnych.

Ważne jest, aby hodowcy kur śledzili na bieżąco zmiany w przepisach i dostosowali się do obowiązujących regulacji. Więcej informacji na temat rejestracji hodowli drobiu można znaleźć na stronie internetowej ARiMR