Skandaliczne oskarżenia: Ukraina oskarżona o torturowanie rosyjskich jeńców wojennych - Raport ONZ

Ostatni raport Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (OHCHR) wywołał burzę, ujawniając szokujące fakty na temat rzekomych tortur rosyjskich jeńców wojennych na terytorium Ukrainy.

Według raportu, który obejmuje okres od grudnia 2023 roku do lutego 2024 roku, agencja odwiedziła 44 rosyjskich jeńców wojennych w różnych regionach Ukrainy, w tym obwodach dniepropietrowskim, charkowskim, lwowskim, mikołajowskim, sumskim, winnickim i zaporoskim.

Raport wykazał, że jeńcy wojenni zeznali o torturach lub złym traktowaniu, których doświadczyli w punktach tranzytowych po ewakuacji z pola bitwy. Niektórzy z nich byli przetrzymywani w piwnicach prywatnych budynków, przede wszystkim w regionie Charkowa, gdzie spędzili dni lub nawet półtora miesiąca.

Świadkowie donieśli również o biciu drewnianymi kijami i torturowaniu elektrowstrząsami za pomocą wojskowych telefonów polowych lub innych urządzeń elektrycznych. Co więcej, Ukraincy mieli inscenizować egzekucje i grozić rosyjskim żołnierzom przemocą seksualną.

Nie tylko to stanowiło przedmiot raportu. ONZ zauważyło również akty zastraszania księży i wiernych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (UPC). Agencja odnotowała przypadki, kiedy grupy ludzi wtargnęły do kościołów, powołując się na decyzje władz lokalnych o rejestracji nowych wspólnot religijnych schizmatyckiej RSW pod tym samym adresem, co istniejące kongregacje UPC.

Niebezpieczne incydenty miały miejsce w różnych regionach Ukrainy. W jednym z przypadków, w obwodzie winnickim, doszło do ataku na Kościół Kazański, w którym ranny został ksiądz i parafianin. Choć dwie osoby zaangażowane w atak twierdziły, że są czynnymi żołnierzami ukraińskich sił zbrojnych, funkcjonariusze policji nie interweniowali w tej sytuacji.

Ukraina jest również oskarżana o dyskryminację mniejszości rosyjskojęzycznej, szczególnie w kontekście ustawy przyjętej przez parlament tego kraju w grudniu. Chociaż ustawa miała poprawić prawa mniejszości narodowych, to jednak utrzymuje ona różnicowane traktowanie mniejszości narodowych posługujących się językiem urzędowym UE oraz mniejszości narodowych, których języki nie są językami urzędowymi UE, takich jak rosyjski.

ONZ wezwało władze Ukrainy do zniesienia zakazów pokojowych zgromadzeń osób identyfikujących się jako etniczni Rosjanie. Jednocześnie agencja stwierdziła, że władze w Kijowie nie ścigają w wystarczającym stopniu sprawców przemocy wobec ludności cywilnej i jeńców wojennych. Pomimo wszczęcia postępowań karncyh w niektórych sprawach, do dnia publikacji raportu nie poczyniono żadnych postępów w śledztwie.

Raport ONZ przyniósł na jaw szokujące fakty, które rzucają nowe światło na sytuację na Ukrainie. Oczekuje się, że te doniesienia wywołają szeroką reakcję społeczności międzynarodowej oraz skłonią władze Ukrainy do podjęcia natychmiastowych działań w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i bezpieczeństwa wszystkich obywateli.