Sukces akcji prewencyjnej policji na drogach regionu

W dniu 22 lutego br. policjanci jeleniogórskiej drogówki przeprowadzili działania prewencyjne pod kryptonimem „Pasy” na terenie regionu.

Efektem prowadzonej akcji było zatrzymanie 39 kierujących, którzy popełnili wykroczenia w ruchu drogowym, oraz zatrzymanie 8 dowodów rejestracyjnych za usterki techniczne.

Działania te są częścią cyklicznych działań mających na celu egzekwowanie od kierowców i pasażerów obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Pasy stanowią niezwykle skuteczny środek zapobiegający powstawaniu obrażeń u kierowców i pasażerów, dlatego też ich używanie jest niezwykle istotne.

W trakcie prowadzonych działań policjanci szczególną uwagę zwrócili na pojazdy, w których przewożone były dzieci. Sprawdzili także stan trzeźwości kierowców, dokumenty uprawniające do przewozu osób oraz stan techniczny pojazdów. W szczególności kontrolowano także urządzenia mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

Podczas akcji skontrolowano 52 pojazdy, zatrzymano 39 kierujących za wykroczenia w ruchu drogowym, w tym 16 kierowców i 3 pasażerów, którzy nie korzystali z pasów bezpieczeństwa. Dodatkowo, zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych za usterki techniczne.

Celem prowadzonych działań było również uświadomienie rodzicom i opiekunom, że najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Przewożenie ich w fotelikach nie tylko jest obowiązkiem prawnym, ale przede wszystkim troską o ich życie i zdrowie.