Badanie łączy niebieskie światło ze smartfonów i tabletów z wczesnym okresem dojrzewania.

Badanie wykazało, że narażenie dzieci na niebieskie światło emitowane przez telefony komórkowe, tablety i inteligentne telewizory w młodym wieku może zwiększyć ryzyko wczesnego dojrzewania u dzieci, a nawet może zaszkodzić ich płodności w przyszłości.

Badanie pokazało również, jak ważne jest zrozumienie negatywnego wpływu nadmiernego czasu spędzanego przed ekranem na zdrowie, zwłaszcza wśród dzieci w wieku szkolnym.

Problemy behawioralne (np. łatwe rozpraszanie się, okazywanie częstej agresji bez prowokacji), problemy edukacyjne (słabe wyniki w nauce), otyłość (zbyt dużo czasu w siedzącym trybie życia) i przemoc (naśladowanie brutalności widzianej w telewizji w celu rozwiązania problemów) to tylko kilka negatywnych skutków zbyt długiego czasu spędzanego przed ekranem zidentyfikowanych w badaniach.

 

Ekspozycja na niebieskie światło powoduje wczesne dojrzewanie u szczurów.

Podczas 61. dorocznego spotkania Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej w Hadze turecki zespół badawczy ze szpitala miejskiego Ankara Bilkent i Uniwersytetu Gazi stwierdził, że narażenie na niebieskie światło i czas jego trwania prowadzą do wczesnego dojrzewania u samców szczurów.

Do badania naukowcy zebrali 18 samców szczurów w wieku 21 dni. Gryzonie podzielono na trzy grupy po sześć osób, przy czym jedna grupa była wystawiona na normalne światło, a pozostałe dwie grupy na działanie niebieskiego światła przez sześć lub 12 godzin dziennie.

 

Naukowcy odkryli, że im dłużej szczury były wystawione na działanie niebieskiego światła, tym wcześniej rozpoczynało się ich dojrzewanie.

 

Ekspozycja na niebieskie światło hamowała spermatogenezę (produkcję plemników) i powodowała znaczne rozszerzenie naczyń lub poszerzenie naczyń krwionośnych w obszarze śródmiąższowym jąder. Naruszył także integralność błony podstawnej w tym obszarze. Odkrycia te nasilały się wraz ze wzrostem czasu ekspozycji.

 

„Po raz pierwszy odkryliśmy bezpośredni związek między ekspozycją na niebieskie światło a wczesnym dojrzewaniem u samców szczurów” powiedziała główna badaczka, dr Aylin Kilinc Ugurlu ze szpitala miejskiego w Ankara Bikent.

 

„Nasze odkrycia pokrywają się z naszymi wcześniejszymi pracami na samicach szczurów, które również wykazały podobne efekty, dając pełniejszy obraz tego, jak niebieskie światło może wpływać na dojrzewanie zarówno u samców, jak i u samic szczurów”.

 

W poprzednim badaniu naukowcy podzielili samice gryzoni na trzy grupy po sześć osób: jedna grupa była wystawiona na normalne światło, a pozostałe dwie grupy na działanie niebieskiego światła przez sześć lub 12 godzin dziennie.

 

Naukowcy odkryli oznaki wczesnego dojrzewania wśród samic szczurów w grupach narażonych na niebieskie światło. Obejmowały one zmiany fizyczne w tkance jajnika szczura. Odnotowano również podwyższony poziom estradiolu – estrogenowego hormonu steroidowego i głównego żeńskiego hormonu płciowego – oraz hormonów luteinizujących, które uruchamiają ważne procesy reprodukcyjne.

 

 

Link do oryginalnego artykułu: LINK